K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínPROTRAC
Radioizotópové detektory určené pre meranie výšky hladiny, hustoty a hmotnostného prietoku

Extrémne teploty, vysoké procesné tlaky a náročné montážne podmienky - to je priestor pre použitie rádioizotopového merania založeného na  vyhodnotení útlmu gama žiarenia. Merací princíp sa vyznačuje presným a spoľahlivým meraním aj v najnáročnejších aplikáciách. Vysielané gama lúče sú utlmované ak prenikajú cez médium. Detektor prijíma lúče na opačnej strane zásobníka, vypočíta hodnotu výšky z miery útlmu.

 

Technológia

Výška

Hustota

Váženie hmotnosti

Rozhranie

Držiak vysielača

Elektronika & príslušenstvo

Semináre/Zaškolenie