K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín
Okruh výrobkov

VEGA prichádza z uvedením radarových snímačov VEGAPULS 60 na trh aj sniečim celkom novým. Aby odstránila anonymitu tejto novej generácie bezdotykových snímačov dáva im meno: eric. Toto meno reprezentuje osobnosť, nielen kus techniky. eric, profesionálny snímač merania výšky hladiny je stále pripravený pomáhať užívateľovi a nájsť riešenie pre každú jeho aplikáciu. eric symbolizuje nielen unikátnu metódu merania výšky hladiny ale aj prístupnú cenu. Skutočnosť, že tieto snímače sú schopné riešiť takmer každú úlohu merania už od prvého nasadenia je rovnako doplnená poznaním, že sa jedná o spoľahlivé a bezpečné meranie. VEGA otvára s eric-om novú generáciu profesionálnych snímačov na bezdotykové meranie výšky hladiny.

V deväťdesiate roky boli prelomovým obdobím v radarovej technológii. VEGA veľmi skoro spoznala výhody a aplikačný potenciál a následne vyvinula snímače série VEGAPULS 60, teraz už skôr známe ako "eric, profesionál na meranie výšky ". eric je označenie na alternatívnej metódy čo sa týka ceny a prevádzkovej výkonnosti. eric poskytuje užívateľovi optimum z ohľadom na cenu vo väčšine aplikácií.


revolucionár v meraní výšky hladiny pomocou radaru!