K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 


K - TEST, s.r.o. je obchodným zástupcom svetových výrobcov prístrojovej techniky:

TESTO AG. (prenosné a stacionárne prístroje na meranie fyzikálnych a chemických veličín)

VEGA Grieshaber KG (snímače na spojité meranie výšky hladiny, medzných stavov  a tlakov)

K - TEST, s.r.o. Vám dodáva:

Meraciu techniku pre prevádzku a laboratórium

Meraciu a regulačnú techniku do technologických procesov

 • termovízne kamery
 • teplomery, vlhkomery, anemometre, tlakomery
 • prenosné analyzátory spalín
 • detektory výbušných plynov a chladív, CO, CO2, NH3... 
 • prevádzkové pH- metre, konduktometre
 • luxmetre, hlukomery, otáčkomery
 • meracie prístroje pre zabezpečenie smerníc HACCP
 • hrúbkomery vrstiev a náterov 
 • hrúbkomery stien
 • hrúbkomery betónu
 • merače magnetických polí... 

 

 • snímače na spojité meranie výšky hladiny tuhých, sypkých a kvapalných materiálov
 • snímače na vyhodnotenie medzných stavov výšky hladiny 
 • snímače na meranie tlakov a diferenčných tlakov
 • displeje a vyhodnocovacie prístroje
 • prevodníky vlhkosti a teploty, tlaku, teploty rosného bodu
 • prietokomery stlačeného vzduchu a prevodníky teploty tlakového rosného bodu
 • automatizovaný zber údajov SAVERIS 

V rámci obchodných služieb ponúkame našim zákazníkom: poradenstvo, predaj a servis.

K - TEST, s.r.o. realizuje nastavenie analyzátorov spalín a detektorov plynov testo pomocou kalibračných plynov.

Meracie prístroje pravidelne predstavujeme na výstavách a konferenciách. Informácie o princípoch a aplikáciách použitia meracej techniky publikujeme v mnohých odborných časopisoch ako napr. AT&P Journal, TZB Haustechnik, Strojárstvo, Slovgas, Gastro, Potraviny v praxi,...

Pútavá prezentácia naších meracích prístrojov je uvedená aj na www stránkach venovaných automatizácii: www.e-automatizacia.sk.