K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGA prichádza so stratégiou budúcnosti - plics

idea
Easy is better

VEGA, svetový líder vo výrobe snímačov merania výšky hladiny a priemyselných tlakov, prichádza so stratégiou budúcnosti s technologickou ideou nazvanou plics.

 

 

plics robí svet merania výšky hladín a tlakov viac štandardizovaným, od voľby procesu cez objednávku a oživenie, až po zjednodušenú obsluhu a servis. VEGA má v ponuke stavebné prvky technológie plics pre všetky aplikácie a všetky typy procesných podmienok. Výber a konfigurácia vychádza z ponuky stavebných prvkov systému pre všetky prístroje technológie plics.

 

              

Pre všetky aplikácie
plics umožňuje riešiť všetky problémy merania: merania výšky hladiny, spínania medzných stavov a merania tlakov. Vo všetkých druhoch zásobníkov a potrubí, takmer v ľubovoľnom prostredí: horúcom alebo studenom, vo vákuu či v pretlaku, v agresívnych a abrazívnych materiáloch. plics predstavuje výhodu pri zohľadnení bezpečnosti a spoľahlivosti vo všetkých aplikáciách.

technológia

Každý merací prístroj v systéme plics je unikátny.

Každý zákazník dostane jeho riešenie plics ako individuálnu kombináciu parametrov na riešenie jeho problému merania. Mimo technických výhod vstupuje tu dôležitý ekonomický aspekt. Zákazník kupuje iba také riešenie, ktoré je potrebné pre jeho aplikáciu.

• Štandardizovaná indikácia a koncepcia nastavovania
• 4 druhy krytov
• Schválenie a certifikácia pre celosvetové použitie
• Elektronika s výstupom HART, PA, FF
• Všetky štandardné procesné upevnenia
• Optimálna voľba snímaľa pre meranie výšky hladiny, medzných stavov a tlakov

Podrobnejšie informácie k možnostiam radu plics:

Nový katalóg A multitude of solutions with plics®plus


PACTware – programové vybavenie
Displej a nastavovanie, elektronika