K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínBezdotykové meranie s PROTRACom

Spoľahlivá technológia merania pre extrémne procesné podmienky
  
Každá meracia technológia má svoje obmedzenia v niektorých pracovných podmienkach: napr. extrémne teploty, vysoké tlaky v zásobníku, agresívne média alebo problematické fyzikálne vlastnosti meraných materiálov, čo znemožňuje presné meranie výšky hladiny, medzných hladín, meranie rozhrania alebo hustoty.
 
Máme pre Vás novinku: nový rádioizotopový prístroj série ProTrac zaisťuje presné  a spoľahlivé meranie pomocou gama žiareniu aj v najnáročnejších meracích situáciách. Nízky výkon zdroja - dokonale zapuzdrený v držiaku vyžaduje žiarenie v smere meraného výrobku. Prienik žiarenia cez stenu zásobníka ako aj cez meraný produkt spôsobí útlm žiarenia, ktoré potom dopadá na detektor. Meranie je mimo samotný produkt a preto je bez nárokov na údržbu.

Prednosti, ktoré získate s PROTRACom
 
VEGA Grieshaber KG je špecialistom na meranie výšky hladiny, limitných spínačov a prevodníkov tlaku už viac ako 50 rokov. Meracie prístroje od VEGA dokážu spoľahlivo zmerať výšku, objem a procesné tlaky v akomkoľvek technologickom procese  bez ohľadu na druh meraného produktu. Dokážeme zmerať od najjemnejších práškových materiálov až po hrubozrnné sypké materiály, od lepivých a abrazívnych produktov až po kvapaliny.
 
S pomocou nových snímačov ProTrac, VEGA si rozširuje existujúce meracie prístroje o sériu rádioizotopových snímačov. ProTrac rieši akékoľvek požiadavky merania, nepozná obmedzenia a predstavuje nový štandard s dodržaním bezpečnosti.

Zaujímavé aplikačné riešenia Podpora od plánovania po realizáciu
Rádioizotopový merací princíp Komunikácia v akomkoľvek systéme
Prístroje so zaistením SIL Meranie výšky s FIBERTRAC a SOLITRAC
Detekcia výšky hladiny s MINITRAC Meranie hmotnosti s WEIGHTRAC
Príklady aplikácií Držiak SHLD