K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín TECHNOLÓGIE VEGA - aplikačne orientované


Riešenie pre všetky odvetvia priemyslu

VEGA je pre Vás obchod, ktorý Vám ponúka všetko čo potrebujete, pre všetky druhy meraných materiálov ako aj procesných podmienok a vo všetkých oblastiach priemyslu. Snímače VEGA a vyhodnocovacie prístroje sú nasadzované v chemickom a farmaceutickom priemysle, v technologických, inžinierskych a životne prostredie chrániacich procesoch, vo výrobe papiera a keramiky, v ťažobnom a iných surovinových odvetviach, pri výrobe energie a pri transporte ako aj v potravinárskom priemysle, vo vodnom hospodárstve ako aj v aplikáciách odpadového hospodárstva. Tento široký okruh meracích prístrojov a systémov je doplnení aplikáciami v lodnom priemysle, napr. na tankeroch, nákladných a osobných lodiach ale aj v mnohých aplikáciách na lodných plošinách.

 


Meracie princípy

Vyhodnocovacie prístroje

Výška hladiny

Radar
Radar na lane
Ultrazvuk

Kapacitné

Displeje a vyhodnocovacie prístroje

Displeje

Nastavovací softvér

Vizualizačný softvér

Vyhodnocovacie prístroje

Bezdrôtová komunikácia

Ochrana/oddeľovače

Ex zariadenia

Spínače

Vibračné
Kapacitné
Vodivostné

Radar

Číslicová komunikácia Popis číslicových komunikácii v procesnej automatizácii VEGA 

HART komunikácie

Tlak Hydrostatický tlak
Procesný tlak
Diferenčný tlak
FINDER

finder

Výber vhodného meracieho princípu
Radioizotópové meranie

 

Technológia

Výška

Hustota

Váženie hmotnosti

Rozhranie

Držiak vysielača

Elektronika & príslušenstvo

Semináre/Zaškolenie 

CONFIGURATOR

configurator

Výber meracieho prístroja
Inovácie výrobkov

VEGAPULS series 60

VEGADIS 62

VEGAMIP 61

VEGADIF 65

VEGAMET 391

Kryty prístrojov plics

DTMs