K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

Profil spoločnosti VEGA

Firma VEGA Grieshaber KG ( SRN ) je jednou z popredných svetových výrobcov prístrojovej techniky na meranie výšky hladiny a technologických tlakov a ponúka 8 meracích princípov merania výšky hladiny kvapalín, sypkých a tuhých materiálov pre rôzne prostredia a aplikácie.

Ďalšou skupinou meracej techniky od tohto výrobcu sú prístroje na meranie tlakov a diferenčných tlakov. Meracie systémy VEGA umožňujú kontinuálne meranie výšky, vyhodnotenie medzných stavov, ochranu proti pretečeniu zásobníkov.

Väčšina meracích systémov VEGA je certifikovaná pre prácu v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu, snebezpečenstvom výbuchu prachu, ďalej vyhovuje predpisom a požiadavkám na uskladnenie tekutých palív, plynov v tlakových nádobách, atď.

Snímače VEGA sú vyhotovené tak, že spĺňajú aj prísne požiadavky potravinárskych aplikácií. Ponúkajú sa aj so špeciálnymi potravinárskymi montážnymi prvkami, ako sú napríklad, bajonetové uchytenie snímačov, hygienické uchytenie kompresnou maticou a prírubou, AVP prírubou, uchytením Tuchenhagen, DRD a TRI-Clamp.

Vďaka vynikajúcim technickým parametrom a širokej certifikácii nachádzajú systémy VEGA uplatnenie vo všetkých oblastiach techniky, kde sa požaduje meranie výšky hladiny kvapalín, prachových a sypkých materiálov a zahŕňa priemysel chemický a petrochemický, potravinársky a farmaceutický, ťažobný a surovinový, papierenský a keramický, ďalej energetiku a transport,ochranu vody a vodných zdrojov a mnohé ďalšie odvetvia a aplikácie.

Kvalitu prístrojov VEGA oceňujú takí užívatelia, ako napr. Chemlon, NCHZ, Duslo, VSŽ, Hirocem, Amylum Group, ďalej sú to niektoré potravinárske podniky a mnohé ďalšie.

Domáca stránka firmy VEGA.