K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínAplikácie merania hustoty

Application density measurement

Bezdotykové spojité meranie hustoty a meranie koncentrácie kvapalín a sypkých materiálov je určené na meranie na potrubiach s priemerom od 50 mm do viac ako 800 mm a pre všetky druhy zásobníkov. Merací princíp je nezávislý od viskozity, vodivosti a chemických vlastnosti meraného média. Meranie sa inštaluje na existujúce potrubia, obecne zvonka. V prípade malých potrubí sa vkladá do cesty meracia trať. Zmeny teploty sú kompenzované elektronicky.

MINITRAC 31
Katalóg výrobkov Brožúra o rádioizotopovom meraní