K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínPLICSRADIO

Bezdrôtový prenos meraných hodnôt

Funkčný princíp

Séria rádiových jednotiek PLICSRADIO sa využíva na jednoduchý bezdrôtový prenos signálov 4 … 20 mA/HART a informácii zo spínačov medzného stavu. Vysielacia jednotka vysiela merané hodnoty a súčasne dokáže napájať snímače aj v EX prostredí pomocou pripojeného kábla. Pomocou PLICSRADIO sa dajú prenášať merané hodnoty aj individuálnych snímačov iných výrobcov. Prijímacia jednotka prijíma merané hodnoty pomocou rádiového prenosu na vzdialenosť do 1200 m a spracuje ho na výstup 4 … 20 mA. V zostave je k dispozícii aj indikačná jednotka, ktorá umožňuje vizualizovať merané hodnoty od viacerých snímačov

Aplikácie
Jednotky využívajú voľné rádiové pásmo bez potreby registrácie frekvenčného rozsahu, umožňujú jednoduché a spoľahlivé rádiové spojenie pre priemyselné použitie. Nasadenie PLICSCRADIO je výhodne ak konvenčné káblové spojenie nie je možné z dôvodu prekážok. Prekážky ako sú cesty, železnice, rieky a vysoké stavby sa dajú prekonať bez problémov a v cenovo prijateľnej výške. Ale ja použitie na pohyblivých systémoch ako sú dopravné pásy, rotujúce zásobníky aleb tankery a ďalšie aplikačné oblasti. Séria PLICSRADIO je najvhodnejšia pre rýchle a bezkolízne rozšírenie existujúcej továrne alebo v prípade nepretržitých zmenách v prevádzke

PLICSMOBILE T61
Extrená rádiová jednotka GSM/GPRS pre plics® snímače
PLICSRADIO T61
Vysielač pre bezdrôtové prenos zo snímača

 

 

 

PLICSRADIO T62
Vysielač pre niekoľko snímačov
PLICSRADIO R61
Prijímač pre bezdrôtový prenos zo snímača 

 

 

 

 

PLICSRADIO R62
Prijímač pre bezdrôtový príjem z niekoľkých snímačov
PLICSRADIO D61
Displej pre bezdrôtový prenos 

 

 

 

 

PLICSRADIO C62
Vyhodnocovacia jednotka pre ďalšie spracovanie bezdrôtovej komunikácie systému PLICSRADIO