K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínRadarové snímače VEGAPULS 61-68

VEGAPULS 61
Radarový snímača na kontinuálne meranie výšky hladiny s anténou uzatvorenou v PVDF puzdre.

Obzvlášť vhodný pre malé zásobníky a meranie agresívnych kvapalín v jednoduchých procesných podmienkach ( -40...+130 °C, -1...3 bar)

Pracuje v pásme K (26 GHz )

 • anténa : PVDF
 • 50 mm mŕtve písmo
 • presnosť merania +/- 5 mm
 • merací rozsah do 10 m
 • montážny závit G11/2"A
VEGAPULS 62

Radarový snímača na kontinuálne meranie výšky hladiny s plastickou uzatvorenou anténou.

Obzvlášť vhodný pre meranie agresívnych kvapalín v uskladňovacích tankoch a procesných zásobníkoch v náročných procesných podmienkach (-40...+200 °C, -1...40 bar)

Pracuje v pásme K (26 GHz ), kužeľová ( hornová )anténa alebo meracia rúra ( standpipe )

 • vhodný na meranie v uskladňovacích tankoch a procesných zásobníkoch
 • bezkontaktné meranie necitlivé na teplotu a tlak v procese
 • prevádzková teplota do 200°C
 • presnosť merania +/- 3 mm
 • merací rozsah do 30 m
 • montážny závit alebo príruba
VEGAPULS 63

Radarový snímača na kontinuálne meranie výšky hladiny s kužeľovou anténou.

Obzvlášť vhodný pre meranie agresívnych kvapalín alebo v prípade merania v hygienických podmienkach( -40...+150 °C, -1..16 bar )

Pracuje v pásme K (26 GHz ), kužeľová ( hornová )anténa uzatvorená platňou PTFE

 • rovinná montáž cez prírubu alebo hygienické uchytenie
 • presnosť merania +/- 3 mm
 • 50 mm mŕtve písmo
 • merací rozsah do 20 m

VEGAPULS 65
Radarový snímača na kontinuálne meranie výšky hladiny s tyčovou anténou.

Obzvlášť vhodný pre meranie v zásobníkoch s malým procesným uchytením . Vhodný pre meranie agresívnych kvapalín alebo v prípade merania v jednoduchých procesných podmienkách ( -40...+150 °C, -1..16 bar )

Radar s tyčovou anténou PTFE pracuje v pásme C (6,3 GHz)

 • mokrá časť : antéma PTFE alebo PVDF
 • presnosť merania +/- 10 mm
 • mŕtva zóna - 100 mm pod anténou

VEGAPULS 66
Radarový snímača na kontinuálne meranie výšky hladiny s kužeľovou/parabolickou anténou.

Obzvlášť vhodný pre meranie sypkých materiálov s možnosťou smerovania pomocou výkyvného kĺbu.

Kužeľová ( hornova ) anténa, alebo parabolická anténa pracuje v pásme C (ˇ6,3 GHz )

 • vhodný pre meranie kvapalín a sypkých materiálov v náročných a extrémnych prevádzkových podmienkach, ako sú nalepovanie, kondenzácia a tvorba peny
 • vhodný pre meranie pri vysokom prevádzkovom tlaku a teplote
 • presnosť merania +/- 10 mm

VEGAPULS 67

Meranie výšky hladiny sypkých materiálov

Radarový snímač pre kontinuálne meranie výšky sypkých materiálov s uzatvorenou kužeľovou anténou. Obzvlášť vhodný v zásobníkoch do výšky 15 m. Pracuje v pásme K (K band).

Prednosti v skratke
- bezdotykové meranie necitlivé na tvorbu prachu a pneumatické plnenie 
- presnosť ±15mm
- vyhodnotenie signálu a odrazov technológiou spracovania signálu ECHOFOX s Fuzzy-Logikou
- nastavovanie pomocou PLICSCOM, HART alebo pomocou programu PACTWARE cez  PC
- prístroj z rodiny plics® 
Merací rozsah do 15 m
Procesné uchytenie mountážna slučka alebo kompresná príruba
Procesná teplota -40 … +80 °C
Procesný tlak -1 … +2 bar
(-100 … +200 kPa)
Presnosť ±15 mm
Vysielacia frekvencia K-pásmo (26 GHz)

VEGAPULS 68

Meranie výšky hladiny sypkých materiálov

Pre merací rozsah do 70 m, VEGA má v programe optimalizovanú radarovú technológiu. Zvýšením citlivosti príjimača (faktor 40), je VEGAPULS 68 schopný vyhodnotiť meranú úroveň aj v prípade silného tlmenia signálu od sypkého materiálu.

Meranie pomocou bezdotykového radaru spoľahlivo vyhodnocuje úroveň aj v silne prašnom prostredí, ako napr. v uskladňovacích zásobníkoch stavebných materiáloch. Rovnako v potravinárskom priemysle, v oceliarenskom priemysle či meraní práškov, granulátov v chemickom priemysle. Rozšírený merací rozsah je overený svojou extrémnou efektívnosťou. Polohovateľné príruby dovoľujú znížiť falošné odrazy a optimalizovať užitočné odrazy.

Kužeľová (hornova) anténa /parabolická anténa, pracuje v pásme K (26 GHz)

 • bezdotykové meranie
 • necitlivý na prach
 • necitlivý na hluk pri plnení
 • vysoký dynamický rozsah senzora 110 dB
 • merací rozsah do 70 m
 • presnosť merania +- 10 mm
 • čistenie antény chladiacim vzduchom
 • rýchle meranie - odozva 2 s
 • certifikát dust-Ex