K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínOchranné/oddeľujúce prístroje

Oddeľujúce prístroje
pre napájanie a oddelenie v Ex aplikáciách

Funkčný princíp
Oddeľujúci prístroj zaisťuje oddelenie obvodov iskrovo bezpečných od iskrovo nebezpečných obvodov. Rozlišujú sa rozličnými spôsobmi napájania ako aj typom Ex charakteristických hodnôt.

Aplikácie
Tieto prístroje sa používajú vo všetkých aplikáciách kde to požadujú predpisy Ex.

 

Prepäťové ochrany
Chránia proti prepätiam

Funkčný princíp
Tieto prístroje zaisťujú obmedzenie časté poruchy spôsobené prekročením napätí nad kritickú hodnotu a tak sa predchádza výpadku a poruchám pripojených prístrojov. Voľba prístroja závisí od montážnych požiadaviek a požiadavky chrániť napájací zdroj alebo riadiaci obvod.

Aplikácie
Tieto prístroje sa využívajú vo všetkých oblastiach priemyslu kde je potrebné obmedziť prepätia od atmosférických a iných zdrojov.