K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín
Princípy merania tlaku

Hydrostatický

Procesný tlak

Diferenčný tlak

Hydrostatický tlak narastá s výškou vodného stĺpca. prevodníky tlaku využívajú hydrostatický tlak pre určenie výšky hladiny. Prevodníky tlaku VEGA majú suché senzory s kovovou alebo keramickou membránou. Hydrostatický merací princíp je vhodný pre kontinuálne meranie výšky hladiny ako pre detekciu medzného stavu. Procesný prevodník tlaku je suchý s kovou alebo keramickou membránou a premieňa meraný tlak na štandardný prúdový signál 4 … 20 mA. Diferenčný tlak sa meria a vypočítava z obojstranne citlivého senzora a premieňa meraný tlak na štandardný prúdový signál 4 … 20 mA.