K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínIndikačné prístroje

Pre zobrazenie meraných hodnôt

Pri spojitom meraní výšky hladiny sa deteguje hladina v zásobníkoch. Merané hodnoty sú ďalej využívané, napr. ako prúdový signál 4 … 20 mA pre PLC alebo do iného systému riadenia procesu. Veľmi často je však okrem toho potrebné zaistiť zobrazenie meraných hodnôt na mieste merania. Z tohto dôvodu ponúka VEGA široký okruh displejov.  Líšia sa v spôsobe zobrazenia, napájania a spôsobu montáže. Typickou oblasťou použitia displejov je teda zobrazenie meranej výšky na miestach vzdialených od samotných snímačov.

VEGADIS 11 Číslicový displej bez potreby externého napájania
VEGADIS 61 Externý displej a nastavovacia jednotka
VEGADIS 62 Externý displej a nastavovacia jednotka bez potreby externej energie
PLICSCOM Zasúvací displej s nastavovacím modulom pre snímače série plics® 
VEGADIS 175 Číslicový displej bez potreby externej energie s montážou do panela (96 x 48 mm)
VEGACONNECT Spojovacia jednotka - adaptér na komunikáciu PC s VEGA prístrojov