Meracie prístroje pre kvalitu vnútorného ovzdušia, svetlo a hluk
(Measuring Instruments For Indoor Air Quality, Light And Sound)    >> prospekt PDF (1,2 MB)
Úvod   Princíp merania kvality vnútorného ovzdušia a ďalších veličín
Meracie rozsahy a voľba meracích prístrojov na meranie kvality vnútorného ovzdušia

testo 316-1 - Detektor úniku plynu

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt 200 ppm a 10 000 ppm. Napájanie z 9 V batérie.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 316-2 - Výkonný detektor úniku plynu

Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Prístroj má zabudované čerpadlo a teda umožňuje zaznamenať aj najmenšie úniky. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt - zmena farby displeja na červenú. Prístroj zobrazuje meranú koncentráciu pomocou stĺpcového grafu, kde zobrazí aj najvyššie nameranú hodnotu. Napájanie z nabíjateľnej akubatérie, dodávané aj so sieťovým adaptérom.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 316EX - detektor úniku plynov

Prístroj testo 316-Ex, odpovedajúci smernici 94/9/EG (ATEX) je univerzálny detektor úniku plynov pre metán, propán a vodík určený do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu EX. Koncentrácie plynu sa meria pomocí polovodičového senzora s prahovou citlivosťou v jednotkách ppm a sú zobrazované na displeji s rozlíšením 1 ppm. Vďaka flexibilnej sonde je možné dosiahnuť aj ťažko dostupné miesta. Testo 316-EX odhalí aj najmenšie úniky výbušných plynov v rozvodoch. Zobrazuje meranú hodnotu v ppm alebo v % CH4, C3H8 a H2. Merací rozsah je do 2,5 obj. % s rozlíšením 1 ppm a prahovou hodnotou 1 ppm. Vyhovuje smernici 94/9/EG (ATEX) 2004/108/EG II 2G EEx ib IIC T1 (Ex Zone 1). Napájanie je pomocou špeciálnych alkalických batérií. Životnosť batérií je asi 10 hodín. testo 316-EX sa dodáva s plastovým kufríkom a kalibračným protokolom. Profesionálny detektor úniku pre miesta s nebezpečenstvom výbuchu: vykurovanie, výroba energie, priemysel.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 317-1 - Detektor úniku plynu

Elektronický detektor úniku spalín. Rýchle a efektívne zistenie netesnosti komína a dymovodov. Optická a zvuková signalizácia úniku spalín.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 317-2 - Detektor úniku plynu

Veľmi praktický detektor úniku plynu na rýchlu kontrolu spojov plynových rozvodov a spojov s displejom. Zobrazuje koncentráciu plynu pomocou stĺpcového grafu. Senzor je kontrolovaný auto testom po zapnutí. Pripravenosť prístroja je signalizovaná zvukovým signálom. Prekročenie medznej hodnoty sa signalizuje zvukovo.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 317-3 - CO monitor

Elektronický monitor CO s meracím rozsahom 0...2000 ppm. CO ročná záruka na senzor CO. Zvukovo a opticky signalizuje prekročenie medznej hodnoty. Ideálny na ochranu pred nebezpečenstvom otravy CO.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

Gas detektor - detektor úniku plynov

Detektor plynu testo je viacrozsahový detektor výbušných plynov: metán, propán a vodík. Zvukový signál oznamuje prekročenie dolnej medze výbušnosti. A spojitý tón varuje na dosiahnutie medze výbušnosti.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 315-2 - CO monitor

Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 315-3 - CO/CO2 monitor

Elektronický merací prístroj úniku CO/CO2. Paralelné a presné meranie CO / CO2 v ovzduší podľa normy EN 50543. Komfortná, jednoduchá obsluha. Merané hodnoty je možné zobraziť v prístroji testo 330.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 535 - CO2 monitor

testo 535 je výkonný prístroj na meranie koncentrácie CO2 v okolí. je určený najmä na vyhodnotenie kvality pracovného prostredia v kanceláriách, úradoch... Vhodný na rýchle zistenie kvality vetrania a klimatizácie v moderných budovách. Možnosť vytlačenia výsledkov na IR tlačiareň. Merací rozsah CO2: 0...10 000 ppm.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 540 - Luxmeter

Lux meter testo 540 meria intenzitu osvetlenia v meracom rozsahu 0 až 99,999 Lux, s rozlíšením 1 Lux (0 až 19,999), 10 Lux (20,000 až 99,999). Vyznačuje sa s funkciou Hold a zobrazením hodnoty max./min. Prístroj má podsvietenie displeja.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník
testo 545 - Luxmeter

Štandardný vlhkomer/teplomer testo 608-H1 zobrazuje aj teplotu rosného bodu. Model testo 608-H2 signalizuje optický LED diódou aj prekročenie - alarm nastavených hodnôt teploty a vlhkosti.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník
 

testo 815/ testo 816 - Hlukomer

testo 815 je ideálny hlukomer na denné použitie. Určený na meranie v klimatizáciii, vykurovaní, kontrole hluku na diskotékach, strojoch alebo hluku spaľovacích systémoch testo 816 je v porovnaní s testo 815 väčší model s niekoľkými dôležitými predmostiami. Ideálny na meranie v pracovnom prostredí a meran9 3umu v 6ivotnom prostred9.

Spoločné rysy testo 815/816
o Presnosť triedy 2 podľa IEC 60651
o Jednoduché nastavovanie (pomocou skrutkovača)
o frekvenčné váhové charakteristiky A a C
o pamät na Maxi a min hodnoty
o závit na pripojenie statívu (1/4 inch)

Výhody testo 816
o Pripínateľný čas merania Fast/ Slow
o Automatické prepnutie rozsahu
o podsvietenie displeja
o napájanie aj zo siete
o stĺpcový graf- BarGraph
o AC výstup na zapisovač alebo zosilňovač
o DC výstup s citlivosťou 10 mV/dB na pripojenie záznamníkov

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 319 - Endoskop

Ohybný endoskop testo 319 s optickým vláknom umožňuje opticky nahliadať a kontrolovať ťažko dostupné miesta ako napr. v klimatizácii, ventilačných systémoch, strojoch a motoroch, atď. Jednoduché posúdenie korózie, stavu zvarov, poškodených častí a oveľa viac jednoducho, rýchlo pomocou endoskopu. Podstatne nižšími nákladmi možno predísť vysokým nákladom na opravy. Možnosť pripojiť fotoaparát ( mobilný telefón ) a archivovať skutkový stav kontroly. Umožňuje ohyb s polomerom len 50 mm, priemer vlnovodu je 6 mm, optika má 6000 pixelov s uhlom 50 °.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 435-1/-2/-3/-4 - Profesionálny viacfunkčný anemometer

Viacfunkčný merací prístroj meria rýchlosť prúdenia, teplotu, vlhkosť, CO2, absolútny a diferenčný tlak , osvetlenie. Umožňuje pripojiť aj bezdrôtové sondy. Ideálny prístroj pre meranie v A/C, ventilácii a pri kvalite ovzdušia IAQ s pamäťou, PC softwarom a USB káblom. Merací rozsah: -40 až +150 °C/-200 až +1370 °C/ 0 až +100 %r.v./ 0 to +10000 ppm CO2/ 0 až +25 hPa, 0 až +2000 hPa/ 0 až +20 m/s, 0 až +60 m/s / 0 až +100000 Lux/

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 549 rýchla univerzálna IR tlačiareň

Rýchla univerzálna IRDA a IR tlačiareň šetrí Váš čas a tlačí údaje na mieste merania
   >> prospekt PDF
   >> cenník