K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 Na tejto stránke Vám prinášame krátky zoznam noviniek za posledné odbobie

VEGA otvára nové dimenzie číslicovej komunikácie pomocou PACTware
ATP Journal 3/2003, str. 42-44, ATP Journal 4/2003, str. 36-37,
Adresovať počet zložitejších poľných zariadení spôsobilo, že niekoľko výrobcov riadiacich systémov a prístrojov sa v roku 1999 zblížilo v myšlienke štandardizovať rozhranie medzi prístrojmi a radiacimi systémami na priemyselných zberniciach. ... Viac informácií ...

Nové záznamníky teploty/vlhkosti testo 175/177 pre klimatizáciu
TZB 6/2002, str. 72
Firma Testo AG prichádza na trh s dvomi novými sériami záznamníkov teploty, vlhkosti a napätia/prúdu. Tieto záznamníky okrem možnosti aktuálneho merania ponúkajú aj dlhodobý záznam a jedinečnú jednoduchosť obsluhy. ... Viac informácií ...

Nové záznamníky teploty/vlhkosti testo 175/177 pre priemysel
ATP Journal 8/2002, str. 6-7
Firma Testo AG prichádza na trh s dvomi novými sériami záznamníkov teploty, vlhkosti a napätia/prúdu. Tieto záznamníky okrem možnosti aktuálneho merania ponúkajú aj dlhodobý záznam a jedinečnú jednoduchosť obsluhy. ... Viac informácií ...

Nové záznamníky teploty/vlhkosti testo 175/177 pre priemysel
Strojarstvo 7- 8/2002, str. 31
Firma Testo AG prichádza na trh s dvomi novými sériami záznamníkov teploty, vlhkosti a napätia/prúdu. Tieto záznamníky okrem možnosti aktuálneho merania ponúkajú aj dlhodobý záznam a jedinečnú jednoduchosť obsluhy. ... Viac informácií ...

Meracie prístroje testo pre ochranu zdravia a bezpečnosť
ATP Journal 11/2002, str. 29-31
V príspevku sú popísané prenosné meracie prístroje testo učené na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti pracovníkov vo výrobe a pri práci. Konkrétne sa jedná o prístroj na meranie úniku CO do okolia testo 315-1/-2, prístroj testo 535 na meranie CO2 na kontrolu stacionárnych prevodníkov ako aj detektor úniku horľavých plynov testo 316-1. ... Viac informácií ...

Meracie prístroje testo pre ochranu zdravia a bezpečnosť
Strojarenstvo 10/2002, str. 38, 67
V príspevku sú popísané prenosné meracie prístroje testo učené na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti pracovníkov vo výrobe a pri práci. Konkrétne sa jedná o prístroj na meranie úniku CO do okolia testo 315-1/-2, prístroj testo 535 na meranie CO2 na kontrolu stacionárnych prevodníkov ako aj detektor úniku horľavých plynov testo 316-1. ... Viac informácií ...

Najnovšie radarové a ultrazvukové senzory
Budúcnosť radarového merania sa volá eric

Strojarenstvo 6/2002, str. 40-41
VEGA vyvinula prvý dvojvodičový radar na meranie výšky hladiny a pomenovala túto technológiu eric.
Nové radarové snímače série VEGAPULS sú najmenšie radarové snímače určené do vysokých a úzkych zásobníkov, vyznačujú sa vynikajúcou koncentráciou radarového signálu a dobrým odrazom aj od materiálov s nízkou permitivitou. ... Viac informácií ...

Elektronické viacúčelové prístroje testo pre chladiace systémy
ATP Journal 3/2003, str. 30, ATP Journal 4/2003, str. 23-24
Nízke teploty sa používajú najmä pri skladovaní a transporte potravín. Vplyvom rastúcich požiadaviek na komfort však narastá záujem o chladenie aj v oblasti klimatizácie, napr. klimatizácia v automobiloch, budovách.
Čo ponúka Testo AG pre sektor chladiacej techniky? ... Viac informácií 1 a 2 ...

Elektronické viacúčelové prístroje testo pre chladiace systémy
Strojarstvo 8/2002, str. 6-7
Nízke teploty sa používajú najmä pri skladovaní a transporte potravín. Vplyvom rastúcich požiadaviek na komfort však narastá záujem o chladenie aj v oblasti klimatizácie, napr. klimatizácia v automobiloch, budovách.
Čo ponúka Testo AG pre sektor chladiacej techniky? ... Viac informácií ...

Elektronické viacúčelové prístroje testo pre chladiace systémy
TZB 1/2003, str. 54
Nízke teploty sa používajú najmä pri skladovaní a transporte potravín. Vplyvom rastúcich požiadaviek na komfort však narastá záujem o chladenie aj v oblasti klimatizácie, napr. klimatizácia v automobiloch, budovách.
Čo ponúka Testo AG pre sektor chladiacej techniky? ... Viac informácií ...

Meranie barometrického a diferenčného tlaku prístrojmi testo
TZB 2/2003, str. 72
Meranie tlaku je dôležitou úlohou dennej technickej praxe. Testo AG prináša na trh novinku - sériu prenosných diferenčných tlakomerov testo 506 a 511. Vyznačujú sa vynikajúcimi dynamickými vlastnosťami, vysokou preťažiteľnosťou, dlhodobou stabilitou, vysokou presnosťou a nízkou cenou. ... Viac informácií ...

Meranie barometrického a diferenčného tlaku prístrojmi testo
Stojárenstvo 3/2003, str. 51
Meranie tlaku je dôležitou úlohou dennej technickej praxe. Testo AG prináša na trh novinku - sériu prenosných diferenčných tlakomerov testo 506 a 511. Vyznačujú sa vynikajúcimi dynamickými vlastnosťami, vysokou preťažiteľnosťou, dlhodobou stabilitou, vysokou presnosťou a nízkou cenou. ... Viac informácií ...

Meranie barometrického a diferenčného tlaku prístrojmi testo
ATP Journal 3/2003, str. 76-77
Meranie tlaku je dôležitou úlohou dennej technickej praxe. Testo AG prináša na trh novinku - sériu prenosných diferenčných tlakomerov testo 506 a 511. Vyznačujú sa vynikajúcimi dynamickými vlastnosťami, vysokou preťažiteľnosťou, dlhodobou stabilitou, vysokou presnosťou a nízkou cenou. ... Viac informácií ...

Novinky testo na veľtrhu Aquatherm 2003 v Nitre
Meranie barometrického a diferenčného tlaku prístrojmi testo
Plynár-vodár-kúrenár- klimatizácia 1/2003, str. 33
Meranie tlaku je dôležitou úlohou dennej technickej praxe. Testo AG prináša na trh novinku - sériu prenosných diferenčných tlakomerov testo 506 a 511. Vyznačujú sa vynikajúcimi dynamickými vlastnosťami, vysokou preťažiteľnosťou, dlhodobou stabilitou, vysokou presnosťou a nízkou cenou. ... Viac informácií ...

Profesionálna analýzy spalín a monitorovanie
ATP Journal 4/2003, str. 10-11
Testo AG (SRN), prináša na trh dvojicu ručných analyzátorov spalín testo 325M a testo 325XL, nástupcov osvedčeného ručného analyzátora testo 325. Tieto systémy sú výsledkom viac ako 20 ročného pôsobenia firmy testo v oblasti vývoja a výroby analyzátorov. Spĺňajú všetky požiadavky kladené na moderné analyzátory spalín. ... Viac informácií ...

Vibračné spínače výšky hladiny kvapalín VEGASWING 60 s výstupom NAMUR pre zaistenie vysokej bezpečnosti prevádzky
ATP Journal 10/2002, str. 22-23, ATP Journal 11/2002, str. 46-47, ATP Journal 120/2002, str. 44, ATP Journal 1/2003, str. 50-51, ATP Journal 2/2003, str. 48
Nová generácia vibračných spínačov medzných stavov VEGASWING série 60 sa vyznačuje veľmi krátkou 40 mm vibračnou vidličkou. Spolu s optimalizáciou elektroniky a piezo kryštálu umožňuje tento zmenšený tvar vidličiek a spínača s oveľa menšou spotrebou spoľahlivo realizovať spoľahlivý prenos spínacieho signálu. Výsledkom toho je možné použiť elektrické rozhranie ako je NAMUR, ktorý pre svoju činnosť vyžaduje minimálny výkon. ... Viac informácií ...

Radarové a ultrazvukové snímače VEGA s číslicovým výstupom Profibus PA
ATP Journal 4/2002, str. 22-23, ATP Journal 5/2002, str. 78,
Radarové senzory série VEGAPUSL 40 sú novo vyvinutou generáciou extrémne kompaktných senzorov s vysokým rozlíšením a presnosťou. Sú charakteristické veľmi dobrým smerovaním lúča a preto nájdu uplatnenie v úzkych priestoroch. Sú správnou voľbou pre štandardné aplikácie ako sú uskladňovacie zásobníky, rezervoáre a doplňovacie tanky ako aj procesné zásobníky. ... Viac informácií ...

Stacionárne prevodníky vlhkosti a teploty testo
Strojarstvo 5/2003, str. 108-109
Monitorovanie vlhkosti je nepostrádateľné v mnohých priemyselných odvetviach pretože kvalita výrobkov a stabilita technologického procesu závisí od vhodných klimatických podmienok. Testo AG ponúka sériu prevodníkov vlhkosti/teploty na monitorovanie teploty a vlhkosti vo výrobe, v skladoch, v skúšobniach či čistých priestoroch.
Ponuka zahŕňa tri skupiny stacionárnych prevodníkov: hygrotest 500/600/650. ...Viac informácií ...

Ak máte záujem pozrieť si staršie novinky, môžete si ich pozrieť sa roky 2002 a 2001.