ErsaTec - profil spoločnosti 


   Stacionárne a prenosné analyzátory prchavých organických zlúčenín - VOC


Spoločnosť ErsaTec už s takmer 10 ročnou tradíciou má v ponuke jedinečné procesné analyzátory prchavých organických zlúčenín -
VOC Analysers (Volatile Organic Compound Analyzers) na princípe plameňovo ionizačného detektora (FID). Desiatky rokov skúseností bývalých pracovníkov spoločnosti Bernath Atomic GmbH & Co. KG. vo vývoji, výrobe a pri meraní prchavých organických zlúčením (VOC) sú zárukou spoľahlivých výrobkov a kompetentných služieb.

Prenosné a stacionárne analyzátory VOC

Analyzátory Ersatec nachádzajú uplatnenie pri detekcií dolnej medze výbušnosti v sušiarňach. Detekcia umožňuje riadiť pôsobenie a riadenie aktuálneho procesu. To šetrí horúci vzduch a energiu a rovnako umožňuje podstatne zvýšiť produktivitu výroby.

Samozrejme svoje nezastupiteľné miesto majú aj v oblasti kontroly emisií v chemickom, petrochemickom, oceliarskom priemysle, v priemysle plastov a ďalších. Analyzátory Ersatec umožňujú merať koncentráciu vstupných materiálov čističiek plynov a výstupnú koncentráciu vyčisteného plynu v komínoch.

Prístroje sú rovnako schopné merať dymové plyny spaľovacích motorov.

Zdravie a bezpečnosť ľudských zdrojov vo výrobe je veľmi dôležitá. Približne 85 % všetkých toxických zložiek vo výrobe možno merať pomocou analyzátorov FID spoločnosti Ersatec.

Analyzátory SmartFID ST sú ideálne pre aplikácie kontinuálneho monitorovania emisií vrátane výkonových zdrojov, spaľovní, tepelných a katalytických horákov a všetkých zdrojov emisií v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia ( spĺňa napr. požiadavky EPA Method 25 ).

Základná technológia

Analyzátory FID od spoločnosti Ersatec dnes určujú stav a smerovanie techniky FID detektorov. V prístroji nie je žiadna pohyblivá časť - teda nie je tu riziko opotrebenia funkčných častí. To zaisťuje výbornú účinnosť a dlhú životnosť interných časti. Napr. čerpadlo SmartFID je bez mechanických časti a zaručuje, že iba vzorka plynu sa bude pohybovať v prístroji.

Detekčný limit od hranice ppt

Na rozdiel od konvenčných HC analyzátorov je detekčný limit znížený 10 násobne, pretože základ signálu nie je rušený šumom zmien tlaku normálne vznikajúcich u membránového čerpadla.- Profil spoločnosti ErsaTec
- Produkty
- Údržba
- Na stiahnutie
- Merací princíp analyzátora SmartFID
- SmartFID video
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt