ErsaTec - Merací princíp analyzátora SmartFID 


   Stacionárne a prenosné analyzátory prchavých organických zlúčenín - VOC


Merací princíp detektora

Plameňovo ionizačný detektor (FID) sa používa na premenu koncentrácie uhľovodíkov vo vzorke na elektronický signál. V detektore je pripojené elektrické pole, ktoré pôsobí na plameň vodíka a čistého vzduchu bez prítomnosti uhľovodíkov ( spaľujúci vzduch ). Ak sa so vzorkou dostane do plameňa uhlík, uhľovodíky sú štiepené a degradované a vytvárajú sa CH reťazce. Tieto reťazce sú oxidované prítomným kyslíkom, teda vytvárajú sa CHO+ ióny. Tok týchto iónov je merateľný a je priamo úmerný obsahu uhlíka v organických substanciách.Merací princíp analyzátora

Meraná vzorka je vedená cez filter vzorky plynu pomocou čerpadla plynu. Na pretlakovej strane čerpadla sa vzorka delí na dva prúdy. Časť vzorky je pretláčaná cez kapiláru do FID. Zvyšná časť vzorky ( asi 1,5 l/min ) opúšťa prístroj cez kapiláru bypassu.

Kalibrácia

Kalibrácia meracieho systému sa dosiahne pomocou pripojenia dvoch kalibračných plynov - nulovacieho a plynu meracieho rozsahu. Nulovací plyn a spaľovaný vzduch sú čistené od organických zložiek v aktívnom uhlíkovom filtri.

Množstvo spaľovaného vzduchu je riadené ihlovým ventilom spaľovaného vzduchu. Množstvo spaľovaného plynu je regulované pomocou tlakového ovládača spaľovaného plynu a prietokového regulátora spaľovaného plynu.

ERSATEC GmbH všeobecne používa a odporúča pri kalibrácii propán. Pre zákazníka nie je dôležité, či kalibruje prístroj v objemových alebo hmotnostných jednotkách ( ppm alebo v mgC/m3 ), pretože závislosť medzi ppm a mgC/m3 je lineárna pre propán a taktiež pre akýkoľvek inú zložku.- Profil spoločnosti ErsaTec
- Produkty
- Údržba
- Na stiahnutie
- Merací princíp analyzátora SmartFID
- SmartFID video
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt