K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínAplikácie merania výšky hladiny

Application level measurement

S pomocou PROTRAC sa dá bezdotykovo merať výška hladiny a dajú sa detegovať medzné hladiny. Nakoľko merací systém sa inštaluje mimo zásobník, na merané výsledky nevplývajú fyzikálne a chemické vlastnosti meraného produktu. Naviac, bez problémov je možné realizovať merania v pretlakových zásobníkoch a v zásobníkoch s miešadlami. V ponuke sú rozličné tvary a rozmery detektorov, tak aby sa dali merať produkty aj vo veľmi veľkých zásobníkoch .

FIBERTRAC 31 SOLITRAC 31
MINITRAC 31 Komunikácia v akomkoľvek systéme
Katalóg výrobkov Brožúra o rádioizotopovom meraní