K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín 

Nová generácia radarových snímačov 

VEGAPULS 60 

Radarové snímače VEGAPULS série 60 predstavujú “najvyššie dosiahnutý stupeň techniky ” na trhu. Viac ako 200,000 inštalácii do prevádzky radí tieto snímače k najpredávanejším radarovým snímačom na svete. Na veľtrhu ACHEMA 2009, predstavila VEGA novú generáciu osvedčených radarových snímačov s impulznou technológiou. Tieto snímače patria do novej generácie nových prístrojov plics®plus.  

        VEGAPULS 60

plics®plus radarové snímače od firmy VEGA – stateof- the-art technology

Nové snímače sa vyznačujú rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt  do 450 °C a vyššou chemickou odolnosťou antén, teda pre novú generáciu radarových snímačov sa otvára oveľa širšie spektrum aplikácií. Snímače majú naviac aj nové typy krytov, optimalizovaný koncept montážnych pripojení a zjednodušené ovládanie, vďaka jasným parametrom nastavovania je uvedenie snímača do činnosti a nastavenie oveľa jednoduchšie. Oveľa výkonnejšia elektronika umožňuje radarovému snímaču lepšie prispôsobenie v  rozličných aplikáciách a mnohých priemysloch. Nový, ultra rýchly mikroprocesor poskytuje viac výkonu pre analýzu signálu „ s vysokým rozlíšením ” a umožňuje spracovať aj zložitejšie algoritmy vyhodnotenia signálu. Doplnené elektronické súčiastky dovoľujú doposiaľ nemožné  vyhodnotenie signálu a lepšie rozlíšenie odrazov medzi meraným materiálom a od stien zásobníka či  prekážok v zásobníku.

Vďaka podstatne rýchlejšiemu spracovaniu signálu, sú snímače schopné sledovať rýchlejšie zmeny výšky materiálu. Toto je možno využívať najmä pri nasadení snímačov na malých zásobníkoch s krátkym plnením a vyprázdňovaním.  V procese vývoja, bol špeciálny dôraz kladený na komplexnú kompatibilitu medzi existujúcimi a novými nastavovacími procedúrami prístrojov. Všetko do seba zapadá: nové snímače a existujúcu nastavovací program alebo opačne nová elektronika snímačov sa dá inštalovať do existujúcich krytov snímačov a rovnako sa využívajú existujúce anténne systémy.

Ďalšie informácie o nových radarových snímačov VEGAPULS 60  nájdete tu: