K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínPrincípy merania výšky hladiny

Radar

Radar na lane

Ultrazvuk

Tyčová alebo kužežová anténa vysielajú mikrovlné impulzy, ktoré sú vysielané smerom ku meranému materiálu a potom sú od jeho povrchu odrážané spä. Meria sa časový rozdiel medzi vyslaním impulzu a prijatím odrazu a z toho sa vypočíta vzdialenos od produktu. Extrémne krátke mikrovlné impulzy sa vedú pozdĺž jednoduchého ocežového lana alebo tyče ponorených do zásobníka. Tieto impulzy sú odrážané od meraného média a a časový rozdiel je vyhodnotený podobne ako v prípade radarového merania, čím sa presne určí výšky meranej hladiny. Bezkontaktný merací princíp určený na kontinuálne meranie výšky hladiny pomocou ultrazvukových impulzov. Piezo keramický menič generuje ultrazvukové impulzy, ktoré sú vysielané smerom ku povrchu meraného materiálu. Po dopade sa vlny odrážajú spä ku snímaču ( ten sa na krátky okamih stáva prijímačom ) a meraná výšky sa vypočíta z merania rozdielu času medzi vyslaním a prijatím impulzu.