K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín
Spínače - vyhodnotenie medzného stavuVibračné

Kapacitné

Vodivostné

Priezoelektrický kryštál je vibračným prvkom snímača, ktorý voľne vibruje vo vzduchu. Ak detegovaný materiál dosiahne úroveň snímača zmení sa frekvencia vibrácii alebo ich amplitúda, ktorá je detegovaná a snímač generuje výstupný signál. Tento merací princíp je vhodný pre kvapaliny ako aj pre sypké materiály.

Zásobník, kapacitná elektróda a merané médium tvoria elektrický kondenzátor. Zmena výšky hladiny je monitorovaná na základe zmeny kapacity snímača, ktorá je závislá na miere ponorenia.

Veľmi malé striedavé napätie (AC) sa aplikuje na snímaciu elektródu a po kontakte s vodivým materiálom sa uzatvorí jednoduchý elektrický obvod a to generuje výstupný signál.