VEGA PLICSRADIO a PLICSMOBILE Bezdrôtová komunikácia na blízko a na diaľkuPriemyselné rádiové frekvencie je možné využívať na bezdrôtový prenos signálov na krátke vzdialenosti bez potreby získať licencie a registráciu. Na veľké vzdialenosti je avšak nemožné a v súčasnosti sa nato využívajú telefónne modémy pracujúce pod technológiou GSM/GPRS. VEGA má teraz v ponuke dva komponenty, PLICSRADIO ad PLICSMOBILE, ktoré umožňujú cenovo výhodnú bezdrôtovú komunikáciu podľa potrieb zákazníkov.

PLICSRADIO pre blízke vzdialenosti
PLICSRADIO umožňuje bezdrôtový prenos signálov zo snímačov 4 ... 20 mA/HART ako aj stavy spínačov do vzdialenosti 1 km na frekvencii 2.4 GHz. Toto riešenie je vhodné v situácii ak metalické vedenie od snímača ku vyhodnocovaciemu prístroju vo velíne nie je možné alebo veľmi drahé. Takto je možné prekávať prekážky ako sú železničné koľaje alebo rieky oveľa efektívnejšie a lacnejšie. Prvky mobilného systému umožňujú aj ďalšie oblasti aplikácie. S pomocou flexibilného systému PLICSRADIO, je možné rýchle nielen rozšíriť existujúci systém bez prerušenia, ale modifikáciu je tiež možné realizovať kedykoľvek.

PLICSMOBILE pre veľké vzdialenosti
VEGA využíva prenos signálov zo vzdialených zdrojov pomocou vyhodnocovacích prístrojov už dlhšiu dobu. Tieto jednotky napájajú snímače, zaisťujú beziskrové zapojenie aj je to potrebné a pomocou modémov(analógové, ISDN alebo GSM/GPRS) sprostredkovávajú spojenie.

Prenos procesných údajov cez GSM/GPRS s PLICSMOBILE
VEGA Grieshaber KG uviedla na trh nový produktový rad PLICSMOBILE - zariadenie na bezdrôtovú komunikáciu. Vďaka 4 pásmovej technológii je možné prenášať merané hodnoty, vykonávať vzdialenú diagnostiku a teleservis po celom svete cez telefónne siete mobilných operátorov. PLICSMOBILE je v ponuke od mája 2010.

PLICSMOBILE v snímačoch plics® - modulárna konštrukcia zvyšuje flexibilituVEGA vyvinula svetovo prvý modulárny koncept produktov plics®, ktoré majú filozofiu stavebnice. Na obrázku sú ukázané prvky stavebnice v súčinnosti s PLICSMOBILE. PLICSMOBILE otvára úplne novú oblasť aplikácií pre VEGA snímače. "Jednotka vysielania a prijímania PLICSMOBILE je osadená SIM kartou. Toto umožňuje celosvetovú komunikáciu cez štandardizované GSM-GPRS služby. Vďaka tomuto modulu je možná vzdialená diagnostika a teleservis cez mobilnú telefónnu sieť ", vysvetľuje Franz Harter z oddelenia Product Management Communication pri spoločnosti VEGA. PLICSMOBILE sa dá integrovať do dvojitého krytu prístrojov plics®plus. V uvedenom vyhotovení možno každý snímač série plics® alebo plics®plus pripojiť na PLICSMOBILE T61. Výrobný manažér uvádza že ďalšou prednosťou takéhoto spojenia je integrovaný manažment napájania PLICSMOBILE. "V princípe je zariadenie v režime standby. Prenos údajov sa realizuje v definovanom čase alebo v prípade nejakej udalosti, v závislosti od nastavenia. Toto šetrí energiu. V prípade verzie autonómneho snímača sa môže do neho integrovať akumulátor alebo batéria, čím sa získava ďalšia výhoda v hľadiska napájania". Napájanie pripojeného snímača sa realizuje cez jednotku PLICSMOBILE. Nízke prevádzkové napájacie napätie tak modulu, ako aj snímača umožňuje realizovať napájanie cez akumulátor alebo batériu. PLICSMOBILE môže byť teda nezávislý od externého napájania.

Napájanie
Napájacie napätie 9.6 ... 32 V DC

Blok batérie (voľba)
typ batérie 6 x Mignon AA (alkalické) Prevádzkové napätie 9 V DC

Akumulátor s nabíjačkou (voľba)
Prevádzkové napätie 7.2 V DC

Napájanie snímača
Počet snímačov 1 x plics®
Napätie 22.5 ... 20.5 V pri 4 ... 20 mA
Prúdové obmedzenie 25.7 mA

Radio prenos
Radio frekvencia 4 pásma GSM (850/900/1800/1900 MHz - v závislosti od poskytovateľa)

Krytie
IP 66/IP 67

Riešením pre napájanie prístroja sú solárne panely, ktoré sú už osvedčené. "V takomto prípade je dôležite aby sa najskôr definovali podmienky prevádzky. Ale takéto riešenie ponúka veľké výhody pre klientov. Nastavenie jednotky PLICSMOBILE možno uskutočniť cez PC s programom PACTware a ovládačmi DTM. Takto je možné vykonať rozsiahly prístup na vzdialený snímač s komunikáciou HART, Profibus PA alebo Foundation Fieldbus. Ideálnou oblasťou použitia pre PLICSMOBILE sú aplikácie kde sa musia realizovať merania na vzdialených miestach od miest vyhodnocovania.

Príkladom pre túto aplikáciu sú: - mobilné zásobníky,
- hlboké studne,
- vysoké zásobníky,
- zberne nádrže odpadových olejov
- alebo stav hladiny na riekach a potokoch.

Údaje je možné prenášať aj na Internetový portál WEB-VV ( spravovaný spoločnosťou VEGA alebo samotným užívateľom) alebo prenášať cez e-mail alebo SMS. "WEB-VV je technológia založená na webovskom softvéri, ktorý prijíma, vizualizuje a archivuje dáta z jednotky PLICSMOBILE. Užívateľ tak môže kedykoľvek realizovať inventarizáciu stavu naplnenia svojich zásobníkov cez intranet alebo Internet. WEB-VV má k dispozícii aj rozhranie na ERP systémy a programy pre logistiku. PLICSMOBILE je ideálny nástroj pre bezdrôtové spojenie. Naviac VEGA pripravuje ďalší vývoj systémov bezdrôtového spojenia. "Plánujeme verzie rádiového modulu PLICSRADIO napájane akumulátorom. Takýmto spôsobom sa prenos údajov spojitého merania výšky hladiny sa stane nezávislý na externom napájaní až do vzdialenosti 1600 m".
Ukážka bezdrôtového spojenia VEGA pomocou PLICSRADIO ( prenos na frekvencii 868 MHz v rámci spojitého merania výšky hladiny a tlakov v distribuovaných prevádzkach) a PLICSCMOBIL ( nespojitý prenos meraných údajov pomocou GSM technológie ).o Viac informácií o PLICSMOBILE a PLICSRADIO
Integrovaná verzia PLISCMOBILERádiová jednotka PLICSMOBIL T 61 pre externe pripojený senzor
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt