K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín
Komunikácia

Ethernet Profibus DP Gateway Ethernet/Profibus PC-Profibus-Anschaltkarte Profibus DP Master Klasse 2 Ethernetkarte Profibus DP Master Klasse 1 Gerätestemmdaten HUB/Switch AS-Interface HART® Profibus PA VEGAMET VEGALOG VEGACOM 558 VEGACOM 557 Foundation Fieldbus

Ethernet
Najrozšírenejší bus systém vo svete elektronickej kancelárie “Office world”.
Stál sa vhodnou bus zbernicou aj pre priemyselné komunikácie v procesnej automatizácii. Organizácie užívateľov ako sú IANOA, IDA a ODVA pracujú na ďalšom rozvoji automatizačného protokolu založeného na Ethernete.
www.iaona.com
Profibus DP
Rýchly zbernicový systém až do 12 Mbit/s technológiou prenosu cez RS485 .
www.profibus.com
Medzi sieťové prepojenie Ethernet/Profibus
Spojenie alebo pripojenie Ethernetu a Profibus DP sa realizuje pomocou medzi sieťového prepojenia - Gateway.
Profibus DP Master Classe 1
DP Master class 1 (DPM1) je centrálna stanica typicky PLC, ktoré zaisťuje cyklickú výmenu informácií (napr. meraných hodnôt a informácií stavu) s decentralizovanými stanicami (DP alebo PA slaves), napr. snímačmi VEGA.
GSD (instrument master file)
GSD sa používa na popis zariadení typu Profibus-Slaves (Profibus) obzvlášť vo vzťahu ku komunikačným parametrom (dáta, signálny režim, počet kanálov, …).
Profibus DP Master Classe 2
DP Master class 2 sú prístroje (DPM2) určené na funkcie inžinieringu, plánovania alebo nastavovania prístrojov na zbernici Profibus. Typicky je to PC/Notebook s príslušným programom (napr.. VVO alebo PACTwareTM).
PC-Profibus card
Je to modulová karta na vytvorenie zariadenia Profibus master na štandardnom PC/Notebooku. Slúži na komunikáciu PC so zbernicou Profibus. Inštaluje sa do PC na zbernicu ISA/PCI alebo v prípade laptopov je to PCMCIA karta. Typicky sa využíva PC s Profibus kartou ako DP master class 2 pre inžiniering, plánovanie a alebo nastavovanie poľných prístrojov.
Ethernet card
Zaisťuje spojenie PC/Notebook na Ethernet. Často je využívaná aj vo svete kancelárií “Office world”.
HUB a Switch
HUB je prepínacia stanica alebo rozdeľovač medzi segmentmi siete a koncovými prístrojmi. Z ohľadom na funkcionalitu možno HUB porovnať s opakovačom. Signály sú upravené (refreshed) a prenášané na všetky porty.
Switch je inteligentná rozdeľovacia stanica, ktorá rozdeľuje prijímané balíky dát iba na porty kde je pripojená cieľová stanica. Komunikácia medzi účastníkmi alebo úplnou podsieťou je nezávislá. Možné kolízie sú obmedzené na individuálne spojenia. Vďaka tomu možno dosiahnuť výmenu v reálnom čase.
AS-Interface
Actor Sensor Interface. Zbernicový systém optimalizovaný pre binárny výstup a vstupné signály . Vibračný spínač výšky hladiny kvapalín VEGASWING 60 možno jednoducho pripojiť na ASI zbernicu cez spojovacie krabice rozhrania AS.
www.as-interface.com
Gateway Profibus/AS-Interface
Spojenie alebo prepojenie medzi zbernicami Profibus DP a AS sa realizuje sieťovým prepojením - gateway. Sieťové rozhranie sa chová ako Profibus-Slave ale aj ako AS-Interface-Master.
Spojovacia krabica rozhrania AS
Jednoduché binárne signály typu NAMUR alebo systémy s tranzistorovým výstupom ako napr. vibračný spínač VEGASWING 60 možno pripojiť na zbernicu prostredníctvom spojovacej krabice. Rozhranie AS zaisťuje napájanie spojovacej krabice ako aj pripojeným vibračným spínačom cez príslušný napájací zdroj.
HART
Je to protokol, ktorý zlučuje analógový signál 4 … 20 mA a číslicovú komunikáciu. Ako základ komunikácie bol použitý komunikačná norma Bell 202, číslicový signál je superponovaný na analógový signál.
www.hartcomm.org
Vzdialené I/O (RIO)
Slúži na pripojenie konvenčných snímačov alebo binárných vstupov a výstupov . Signály sú prenášané cez tzv. sieťové spojenie - gateway/head station pomocou dvojvodičovej zbernice na pripojené systémy. Vzdialený I/O zaisťuje napájanie a oddelenie do Ex pre snímače s príslušnými vstupnými a výstupnými modulmi.
Profibus PA
Zbernicový systém pre procesnú automatizáciu. Štandardizovaná technológia prenosu podľa IEC 61158-2 vyhovuje požiadavkám na iskrovo bezpečné zapojenie a napájanie pomocou zbernice s dvojvodičovým zapojením.
www.profibus.com
Väzbový člen - Segment coupler/PA link
Na prispôsobenie zbernice Profibus DP na Profibus PA sa využíva transparentný väzbový člen alebo netransparentný väzbový člen - PA link. Hlavnou úlohou je Ex oddelenie, galvanické oddelenie, napájanie a adaptácia signálu.
Spojovacia krabica Profibus PA/NAMUR
Jednoduché binárne signály typu NAMUR alebo systémy s tranzistorovým výstupom ako napr. vibračný spínač VEGASWING 60 možno pripojiť na zbernicu profibus PA prostredníctvom spojovacej krabice. Spojovacia krabica zaisťuje napájanie pripojených vibračným spínačom cez Profibus PA.
Tienený dvojvodičový kábel
Ako kumunikačné médium sa využíva dvojvodičový kábel, ďalšie informácie pozri v príslušných návodoch na oživenie, napr. pre Profibus. Odporúča sa používať definované referenčné káble.
VEGAMET
Kompaktný procesný systém pre rozličné aplikácie, napr. meranie výšky hladiny, meranie hydrostatických tlakov, procesných tlakov. Meranie s automatickou korekciou. Sieťové napájanie je s Ex oddelením, zaisťuje napájanie snímačov a vyhodnotenie signálu.
Procesný systém VEGALOG
Procesný systém VEGALOG zlučuje niekoľko funkcií:
Master pre Profibus PA (bez potreby adresácie pripojených snímačov), spracovanie meraných hodnôt, riadenie, väzbový člen - segment link a spojovacie rozhranie - gateway.
EP card
Vstupná karta pre prezentáciu Profibus PA v spojení s CPU alebo VEGALOG a Profibus PA link. Pomocou nej možno napájať VEGA Profibus snímače v Ex alebo non-Ex oblasti. Umožňuje aj komunikáciu s pripojenými systémami.
VEGACOM 557
VEGACOM 557 jednoducho prepája poľnú úroveň so systémovou úrovňou. Podporuje všetky štandardné zbernicové systémy.
VEGACOM 558
VEGACOM 558 sa využíva na komunikáciu vyhodnocovacích prístrojov VEGA na Ethernet/TCP/IP. Toto umožňuje jednoduchý dopyt na merané hodnoty prostredníctvom HTML pomocou štandardného internetového prehliadača alebo e-mailu. Taktiež pomocou riadiacich programov, Excelu a vizualizačného programu VV - Visual VEGA je možný prístup na snímače s pripojením do siete Ethernet.
Foundation Fieldbus
Zbernica používaná na poľnej úrovni, techológia prenosu je normalizovaná podľa IEC 61158-2. Toto umožňuje číslicovú komunikáciu, iskrovo bezpečné oddelenie a napájanie zbernice v dvojvodičovej technológii.
www.fieldbus.org
Väzobný člen - Linking Device FF/HSE
Pomocou väzobného člena Linking Device sa pomalá zbernica FF H1 (IEC 61158-2) pripája na rýchlu High-Speed-Ethernet technology (HSE). Väzobný člen zaisťuje prechod technológií(HSE na IEC 61158-2) a prispôsobenie rýchlosti prenosu dát.
Opakovač - Repeater
Opakovač signálu poľných zberníc zlepšuje číslicový komunikačný signál poľných systémov prenášaný podľa normy IEC 61158-2 (Profibus PA a Foundation Fieldbus). To zaisťuje galvanické oddelenie prvkov zberníc ako aj napájanie účastníkov zberníc. Existujú aj opakovače s iskrovo bezpečným výstupom.
T-konektor (star distributor)
T-konektor dovoľuje spojenie alebo výmenu poľných prístrojov na zbernici podľa IEC 61158-2, t.j. Profibus PA a Foundation Fieldbus, bez potreby prerušenia systému zbernice.
Ukončenie - Termination
Poľné zbernice podľa IEC 61158-2 (Profibus PA alebo Foundation Fieldbus) sú ukončené na každom konci vedenia prispôsobovacím odporom, tak aby aj na veľkých prenosových vzdialenostiach bol dobrý signál.
Viacnásobný oddeľovač - Multi barrier/Field barrier
Napájanie je zaistené cez Exe-IEC fieldbus (Profibus PA alebo Foundation Fieldbus). Viacnásobný oddeľovač zaisťuje na strane výstupu 4 iskrovo bezpečné napájacie obvody, na ktoré je možné pripájač príslušné Exia dvojvodičové poľné prístroje.