K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGACAL séria 60: Meranie výšky sypkých a kvapalných materiálov

Merací princíp
Overený kapacitný merací princíp je jeden z najčastejšie najčastejšie používaných bežných meracích princípov na  meranie výšky hladiny v priemyselných technológiách. Snímač a zásobník tvoria dve elektródy kondenzátora. Zmena kapacity kondenzátora vplyvom zmeny meraného materiálu - dielektrika sa vyhodnocuje elektronikou a mení na spojitý signál úmerný meranej výške alebo na spínaný signál. Meranie sa realizuje pozdĺž celej dĺžky lana/tyče bez tzv. mŕtvej zóny. K dispozícii sú snímače s lanovou ale aj s tyčovou sondou a merací rozsah býva až do 32 m.

 

 

Použitie kapacitných snímačov v kvapalinách
V prípade kvapalín sa najčastejšie využívajú plne izolované sondy. Preto sú snímače vhodné na meranie aj v silne korozívnych produktoch. Montáž snímačov je jednoduchá a robustná konštrukcia je základom pre bez údržbovú prevádzku.
Použitie kapacitných snímačov pri sypkých materiáloch
Pre meranie sa využívajú najmä čiastočne izolované lano/tyč. Aj v tomto prípade je to osvedčený princíp aj v najnáročnejších odvetviach a aplikáciách spracovania sypkých materiálov.

 

VEGACAL 62 Kapacitná tyčová pre spojité meranie výšky hladiny
VEGACAL 63 Kapacitná tyčová pre spojité meranie výšky hladiny
VEGACAL 64 Kapacitná tyčová pre spojité meranie výšky hladiny
VEGACAL 65 Kapacitná lanová pre spojité meranie výšky hladiny
VEGACAL 66 Kapacitná lanová pre spojité meranie výšky hladiny
VEGACAL 67 Kapacitná lanová pre spojité meranie výšky hladiny
 

 

Katalóg výrobkov Informácie o výrobkoch
Listy špecifikácie Návody na použitie
Certifikáty Výkresy