K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínAplikácie merania hmotnostných tokov

Application flow rate measurement

Určenie hmotnostných tokov v sypkých materiáloch sa dá realizovať jednoducho inštaláciou rádioizotopového merania na existujúce dopravné pásy. Neexistuje opotrebenie snímačov pretože meranie je bezdotykové a bez pohyblivých časti. Merací systém vyžaduje len minimálny obostavaný priestor.
PROTRAC je vhodný pre rozličné dopravníky, napr. vážiace dopravníky, skrutkové dopravníky, reťazové prevodníky, pásové dopravníky, potrubia s voľne sypanými materiálmi.

WEIGHTRAC 31
Katalóg výrobkov Brožúra o rádioizotopovom meraní