K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín 

VEGADIS 62 - 

nová zobrazovacia a nastavovacia jednotka 

pre analógové snímače

 

VEGA prináša na trh novú zobrazovaciu a nastavovaciu jednotku VEGADIS 62, ktorá je určená ku prístrojom na meranie hladiny, prietoku, tlaku a teploty. Táto jednotka rozširuje ponuku displejov VEGA.

   VEGADIS 62

 Zobrazovacia a nastavovacia jednotka VEGADIS 62 je určená pre vzdialené zobrazenie hodnôt nameraných snímačmi s analógovým výstupom a tiež pre nastavenie týchto snímačov pomocou komunikačného protokolu HART. Samozrejme jednotka môže zobrazovať údaje zo snímačov aj iných výrobcov s výstupom 4 až 20 mA. Pracuje bez pomocného napájania. S jednotkou VEGADIS 62 sa dá na snímači nastaviť nula, merací rozsah alebo tlmenie snímača. Ako displej sa v jednotke využíva modul PLICSCOM s podsvietením, ktorý je vyberateľný. Displej modulu PLICSCOm je LC displej zložený z DOTmatice ( matice bodov) a pre samotné nastavovanie sa využívajú 4 tlačidla. Výhoda modulu je, že sa dá polohovať a točiť s krokom 90°.  VEGADIS sa dá upevniť na DIN lištu alebo jednoducho na stenu či do panela, alebo pomocou špeciálnej objímky aj napr. na zábradlie. Krytie jednotky je IP 67/IP68 podľa použitého typu krytu.

VEGADIS 62 sa dá využiť na zobrazenie meraných hodnôt z niekoľkých snímačov súčasne zapojených so štruktúry HART multidrop. V tomto prípade sú v jednotke VEGADIS 62 uložené adresy pripojených snímačov a po zvolení adresy jednotlivého prístroja sú jeho hodnoty zobrazené na displeji. Hodnoty sa zobrazujú v číselnej podobe alebo ako kvazistĺpcový graf. Číselné merané hodnoty sú prezentované 7-segmentovo na 5 znakoch. Samozrejme VEGADIS 62 nájde uplatnenie aj ako náhrada za staršie displeje, napr. Vegadis12. Dajú sa k nej pripojiť snímače s HART komunikáciou (napr. Vegawell 72, D86, D84 a Vegabar 74 a 75).

Ďalšie informácie o jednotke VEGADIS nájdete tu: