K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVyhodnocovacie jednokanálové prístroje 

Funkčný princíp
Pri spojitom meraní výšky, napr.  výšky hladiny v zásobníkoch sa snímač pripája ku vyhodnocovaciemu prístroju VEGAMET pre ďalšie spracovanie. V nastavovacom prístroji VEGAMET sa meraná hodnota prispôsobí individuálnym požiadavkám a podmienkam.  Požadované parametre sa zobrazujú na displeji a pre ďalšie využitie signálu sú jednotky osadené aj výstupmi. Takto sa môže meraný signál  prenášať ku vzdialenému displeju alebo do riadiaceho systému. V každej jednotke sú integrované 2 alebo 3 relé pre spínací výstup. Reléové výstupy sa dajú využiť na riadenie čerpadiel alebo iných výkonových členov. V ponuke sú rozličné mechanické verzie čím je možné si vybrať podľa podmienok inštalácie..

Aplikácie
Vyhodnocovacie prístroje sa dajú využiť v mnohých aplikáciách, napr. výšky, tlaku,  diferenčného tlaku, procesného tlaku, vzdialenosti, rozhrania a merania teploty.

 

Detekcia výšky

Vyhodnocovacie prístroje VEGATOR zabezpečujú napájanie spínačov a poskytujú integrované reléové výstupy spínacích signálov.

Nachádzajú uplatnenie v spínačoch s nasledujúcimi merací princípmi:
- kapacitný
- vibračný
- vodivostný

 


Vyhodnocovacie prístroje VEGAMET pre spojité meranie výšky

Vyhodnocovacie prístroje VEGAMET napájajú pripojené snímače a spracúvajú signál pre ďalšie použitie.

Nachádzajú uplatnenie v nasledujúcich meracích princípoch (4 … 20 mA/HART):
- kapacitný
- hydrostatický
- ultrazvukový
- radarový
- radarový na lane/tyči (TDR)
- procesný tlak
- diferenčný tlak