DANUBIUS GASTRO 2011 Akciová ponuka meracích prístrojov testo pre potravinársky priemysel
z príležitosti veľtrhu Danubius Gastro 2011.


Ide o rozhodujúce podujatie v tejto oblasti na Slovensku i v rámci stredoeurópskeho regiónu a z toho dôvodu sme sa rozhodli pripraviť pre Vás mimoriadnu cenovú ponuku meracích prístrojov pre potravinársky priemysel.

Už tradične sa v termíne 20. - 23. januára 2010 vo výstavnom areáli Incheba Expo Bratislava uskutoční 18. medzinárodný veľtrh gastronómie Danubius Gastro spolu so 17. medzinárodným veľtrhom cestovného ruchu ITF Slovakiatour.

Danubius Gastro prinesie opäť zážitok chutí, vôní a majstrovstva profesionálov pracujúcich v gastronómii. Na veľtrhu sa prezentujú produkty a služby gastronómie, potravinárstva a hotelierstva.

Naša akciová ponuka ku veľtrhu Danubius Gastro.

O novinkách testo pre potravinársky priemysel si môžete prečítať aj v Testo Newsletter 1/2011.

domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt