VYKUROVANIE 2011

19. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2011

19. medzinárodná konferencia VYKUROVANIE 2011

Termín: 28.2. - 4.3.2011
Miesto: Ľubovnianske kúpele - hotel Sorea Ľubovňa

Naša spoločnosť sa zúčastní firemnou prezentáciou 19. medzinárodnej konferencie VYKUROVANIE 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 28.2.-4.3.2011 v Ľubovnianskych kúpeloch - hotel Sorea Ľubovňa.Konferencia je zameraná na "Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla". Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:
- Energetika budov
- Progresívna výroba tepla
- Obnoviteľné zdroje energie
- Automatizácia vo vykurovaní
- Energetické služby

Organizátor pripravil pre účastníkov zaujímavý program v 13. monotématických sekciach, takmer 150 prednášok súčasne vydaných na viac ako 600 stranách textu v zborníku i na CD. Počas konferencie sa bude vystavovať svoje najnovšie výrobky takmer 40 popredných firiem a 5 profesijných združení. Aj naša spoločnosť K - TEST, s.r.o. sa predstaví na konferencií firemnou prezentáciou programu testo - prenosných meracích prístrojov fyzikálnych veličín. Účastníci sa budú môcť zoznámiť s najnovšími termografickými kamerami testo 876 a testo 882 so zameraním na stavebnú a priemyselnú termografiu.

Zaujímavá bude aj prezentácia analyzátorov spalín testo 330-LL a testo 327-1/-2, detektorov úniku plynov a toxických plynov, analyzátorov chladenia testo 550 a testo 560.

Ďalej predstavíme stacionárne prevodníky na meranie vlhkosti, teploty a tlakového rosného bodu, prietokov stlačeného vzduchu - teda všetky prístroje pre monitorovanie kvality stlačeného vzduchu a pre aplikácie v klimatizácii, vetraní a chladení. Účastníci konferencie sa budú môcť zoznámiť s automatizovaným systémom zberu údajov testo SAVERIS, najnovšími záznamníkmi teploty testo 174, testo 175 a testo 176, ako aj mnohými ďalšími prístrojmi.
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt