NOVINKA pre monitoring a dokumentáciu 

WIFI záznamníky testo SAVERIS 2

Sledovanie vlhkosti a teploty pomocou testo SAVERIS 2


Všetky hodnoty
dostupné kdekoľvek na
Vašom telefóne.
V múzeách

Zistite hodnotu svojich exponátov automatickým sledovaním vnútornej klímy v múzeu. Vďaka WIFI záznamníkom testo Saveris 2 je to možné.
V serverovej miestnosti

Skorá identifikácia zvýšenia teploty v serverovej miestnosti skôr ako dôjde k poruche serveru. Ľahká úloha s testo Saveris 2.

Pri správe budov (vo facility manažmente)

Vďaka automatizovanému monitorovaniu vnútornej klímy ste vždy informovaní o zhoršení teplotno-vlhkostných pomerov klímy v budove, a tak môžete zabrániť sťažnostiam.


o Jednoduché: Meranie teplôt a vlhkosti pomocou bezdrôtového WIFI záznamníka
o Bezpečné: Ukladanie nameraných hodnôt do záznamníkov a testo-cloudu
o Flexibilné: Nepretržitá dostupnosť nameraných hodnôt a alarmov na Vašom telefóne, tablete alebo PC.

S rádiovým systémom záznamníkov testo Saveris 2 máte teplotu a vlhkosť vždy pod kontrolou - a je jedno kde práve ste. Všetky dôležité hodnoty teploty a vlhkosti vo Vašich skladovacích alebo pracovných priestoroch sú presne zaznamenávané rádiovými záznamníkmi a sú posielané cez WLAN sieť do Testo-Cloudu. Tam sú namerané hodnoty bezpečne uložené a možno ich kedykoľvek vyvolať s pomocou bežného internetového prehliadača, inteligentného telefónu alebo tabletu.


V mäsiarstve aj v iných výrobniach potravín

Máte správnu teplotu v skladoch a chladiacich boxoch vo Vašej výrobe? S WiFi záznamníkmi testo Saveris 2 to môžete zistiť. Sledovanie teplotných podmienok je teda kľúčové, keďže tovar musí byť prvotriednej kvality.
V lekárni

S WiFi záznamníkmi testo Saveris 2 sledujete bezpečne a pohodlne nielen teplotu v sklade, ale aj v chladničke s liekmi.V supermarkete

Aj bez veľkého úsilia môžete zaistiť uloženie Vášho tovaru vo vhodných teplotných podmienkach.


Ako Vám môže systém s rádiovými záznamníky pomôcť pri každodennom monitorovaní kritických teplôt a vlhkosti?

Rádiový systém pre sledovanie teploty a vlhkosti

Okamžite po pripojení WiFi záznamníkov k funkčnej WLAN sieti (jednoduchá inštalácia) sa môžete spoľahnúť na automatické sledovanie teploty/vlhkosti. Už nie je potrebné manuálne odčítať namerané dáta z každého miesta merania zvlášť. Všetky Vaše dáta sú uložené do Testo-Cloud a prehľadne zoradené. Môžete si ich jednoducho sprístupniť z pohodlia Vašej kancelárie za pomoci počítača (alebo odkiaľkoľvek za pomoci inteligentného telefónu alebo tabletu) a okamžite poskytnúť požadovaný dôkaz (napr. inšpektorom). Automatizovaný systém sledovania teploty vykonáva spoľahlivú prácu v oblasti zaistenia kvality a Vy sa teda môžete sústrediť na dennú prevádzku Vášho pracoviska.

Aké výhody má systém s rádiovými záznamníky oproti konvenčným záznamníkom?

Systém s rádiovými záznamníkmi pre sledovanie teploty

Používali ste až doteraz konvenčné záznamníky pre sledovanie teploty a vlhkosti vo Vašich priestoroch? Potom uvidíte o koľko je rádiový systém testo Saveris 2 výhodnejší a spoľahlivejší. Vyhnete sa ručnému odčítaniu hodnôt zo záznamníkov a zálohovaniu dokumentov. Ak namerané hodnoty prekročia kritickú hranicu, je Vám okamžite zaslaná varovná SMS správa alebo email, aby ste mohli včas podniknúť preventívne opatrenia. Sledovanie teploty vám už neprináša žiadne ťažkosti ani prácu navyše a pritom ste to Vy, kto má všetko stále pod kontrolou a môže poskytnúť všetky potrebné dôkazy, ak sú potrebné.- Stiahnite si prospekt PRODUKTOVÝ KATALÓG TESTO SAVERIS 2

- Stiahnite si prospekt POMOCNÍK PRI VÝBERE - TESTO SAVERIS 2

- Stiahnite si prospekt SAVERIS 2

- Stiahnite si prospekt TESTO SAVERIS 2 - PONUKA CLOUD


Užitočné videá:domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt