Nové termovízne kamery testo 876 a 882 Viac vidiet v stavebnej a priemyselnej termografii
s novými termovíznymi kamerami testo 876 a testo 882


Termovízna kamera testo 876 - silná technika s dizajnom videokamery

S prístrojom testo 876 prinása spoločnost Testo, s.r.o. na trh prvú termovíznu kameru testo s klasickým dizajnom videokamery. 900 gramov lahká termovízna kamera je vybavená otočným displejom, vdaka ktorému je možné vytvárat termografické snímky aj na tazko prístupných miestach.

V oblasti profesionálnej priemyslovej termografie sa ponúkajú úplne nové moznosti: s otocným displejem o 180 stupnov je dokonca jednoduché bez problémov merat s prístrojom nad hlavou. Takisto ako na pouzitie v oblasti stavebnej termografie, tak i v oblasti priemyslovej údrzby ponúka tento prístroj viac bezpecnosti: tazko dostupné miesta v budovách alebo na priemyselných zarideniach môzu byt teraz snímané aj z iných uhlov. Pre optimálne zaistenie presnosti detailov je mozné flexibilne nasadit výmenný objektív. Vdaka svojej nízkej hmotnosti a lahkému ovládaniu sa termovízna kamera testo 876 ideálne prispôsobuje potrebám termografa.

o Viac informácií o termoviznej kamere testo 876
o Pozrite si video - ako pracuje testo 876

o Článok uverejnený v časopise Technika - testo 876 a 882
Termovízna kamera testo 882 - najlepšia kvalita obrazu

Termovízna kamera testo 882 ako prvá Testo-kamera s detektorom v rozlišení 320 x 240 pixelov garantuje vysoko kvalitné zobrazenie detailov a to bez nutnosti výmenného objektívu. Tento nový model, ktorý je vybavený 32° objektívom, ponúka svojmu užívateľovi všetky detaily snímaného objektu už na prvý pohľad a poskytuje tak podmienky na jeho rýchlu, bezproblémovú a presnú termografickú prácu. Tak isto ako u modelu testo 876 sa u termokamery testo 882 kladie dôraz na bezpečnosť: aj tie najmenšie chyby na ťažko dostupných alebo nebezpečných miestach priemyslových zariadení môžu byť teraz z bezpečnej vzdialenosti presne odhalené pomocou tohto prístroja. S detektorem s veľkosťou 320 x 240 pixelov nespĺňa testo 882 len aktuálne štandardy stavebnej termografie, ale aj platné smernice Spolkového zväzu pre termografiu v Nemecku.

o Viac informácií o termoviznej kamere testo 882
o Pozrite si video - ako pracuje testo 882

o Článok uverejnený v časopise Technika - testo 876 a 882domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt