testo 835 Nový infračervený teplomer pre remeslá a priemysel

Z výhod série testo 835 profitujú v remeslách a priemysle takmer všetky obory: napr. pri sledovaní teploty a vlhkosti na stenách, pri kontrole klimatizačných a ventilačných zariadení, údržbe priemyselných systémov alebo pri kontrole kvality priemyselne vyrábaných produktov. Infračervená meracia technika Testo, ktorá poskytuje prvotriedne výsledky aj z veľkej vzdialenosti, pomáha predovšetkým pri kontrole teploty malých, pohyblivých, ťažko dostupných alebo veľmi horúcich objektov. Pole pôsobnosti je rozšírené mnohými charakteristickými prvkami, ako je napríklad infračervené meranie povrchovej vlhkosti v stavebníctve alebo meranie teplôt až do 1500 °C v hutníckom, sklárskom a keramickom priemysle. Máte tak všetko stále pod kontrolou a zachováváte si svoj štandard kvality.Vaše výhody série testo 835:

" Bezchybné meranie vďaka zaostrovacej optike (vzdialenosť 5 m = miesto merania 10 cm)
" Ukladanie nameraných údajov ešte na mieste merania a neskoršie vyhodnotenie na počítači
" Komfortná navigácia v menu pomocou ikon a joysticku
" Pamäť pre namerané hodnoty a meracie miesta a vyhodnotenie dát na počítači
" Kvalifikované meranie bez školenia

Séria testo 835. Infračervené meranie pre Vaše špeciálne aplikácie.testo 835-T1 - Základ v inteligentnej infračervenej meracej technike

Čo najväčšia možná istota a presnosť pri meraní teploty menších objektov zo strednej vzdialenosti, napr. pri kontrole teploty na stenách, vyhľadávanie porúch na ohrevných a klimatizačných zariadeniach alebo pri kontrole kvality priemyselne vyrábaných produktov.

Viac informácií o testo 835-T1
testo 835-T2 - Profesionál pre oblasť vysokých teplôt
Vďaka rozšírenému meraciemu rozsahu umožňuje presné meranie teplôt až do 1500 °C z bezpečnej vzdialenosti, napr. pri kontrole teploty výrobkov v sklárskom, keramickom a hutníckom priemysle.

Viac informácií o testo 835-T2
testo 835-H1 - Špeciálny prístroj s integrovaným meraním povrchovej vlhkosti
S jedinečným, patentovaným, infračerveným meraním povrchovej vlhkosti je možné napr. včas rozpoznať nebezpečenstvo tvorby plesní v stavebných substanciách, merať vlhkosť a kontrolovať vzdialenosť rosného bodu.

Viac informácií o testo 835-H1


Stiahnite si prospekt testo 835.


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt