Testo 400 

Testo 400 - Univerzálny prístroj na meranie klímy

Testo SE & Co. KGaA s novým meracím prístrojom testo 400 šikovne rozšírilo svoje spektrum meracích technológií na všetky merania objemového prietoku a merania komfortu. Univerzálny viacfunkčný prístroj testo 400 nie je len oveľa inteligentnejší, rýchlejší a lepší - je tiež bezproblémovo integrovaný do rozsiahleho Testo IAQ sortimentu. Sondy pre nový merací prístroj vytvárajú najširšiu ponuku na trhu a navyše sa môžu k tomuto univerzálnemu meraciemu prístroju pripájať aj Testo Smart sondy. Tento testo 400 ponúka inovatívne funkcie, ktoré zjednodušujú užívateľskú prácu a umožniť spoľahlivé meranie v súlade s požiadavkami noriem vrátane dokumentácie.Rýchle zapínanie

Nový testo 400 umožňuje, aby boli všetky sondy v priebehu merania rýchlo a ľahko vymeniteľné, čím sa eliminuje obťažujúca potreba reštartovania prístroja a eliminujú čakacie doby na spúšťanie a vypínanie.


Inteligentný

S dotykovým displejom je ovládanie intuitívne podobné ako vo Vašom smartfóne.Pomocník na meranie

Testo 400 ponúka jasne štruktúrované a jednoznačne meracie menu, ktoré usmerňuje užívateľa bezpečne a ľahko cez celú aplikáciu. Systém farieb semafora vyhodnocuje výsledky merania objektívne a jednoznačne - pre merania v súlade s požiadavkami noriem a bezchybného merania vo všetkých meraniach objemových prietokov a komfortu.

Príklady:

Meranie VAC podľa EN 12599:

Konfigurácia: Zadanie geometrie a rozmerov kanála, počet skúšobných otvorov a meracích bodov na otvor, režim merania a interval merania (s meraním času), počet meracích bodov
Meranie: Graficky vedené meranie so všetkými príslušnými bodmi merania a vypočítanými hĺbkami merania
Výsledok: Špecifikácia objemového prietoku a presnej neistoty merania (absolútna a v percentách) podľa EN 12599


Meranie PMV / PPD podľa EN ISO 7730:

Konfigurácia: Zadanie indexu oblečenia a aktivity, ako aj intervalu merania a trvania
Meranie: Paralelné meranie teploty okolia, teploty a relatívnej vlhkosti
Výsledok: Špecifikovaný ako PMV / PPD krivka pre holistický pohľad na tepelné podmienky a podmienky okolia


Meranie stupňa turbulencie podľa EN ISO 7730:

Konfigurácia: Zadanie typu aktivity a času merania. Priradenie snímačov do polohy merania
Meranie: simultánne meranie v troch výškach podľa normy
Výsledok: Špecifikácia nameraných hodnôt vo všetkých výškach ako hodnota, tabuľka a graf
Univerzálne použiteľný

Vďaka širokému výberu snímačov je možné presne a spoľahlivo merať všetky parametre IAQ, ventilácie a komfortu. Portfólio IAQ pokrývajú digitálne sondy s komunikáciou cez Bluetooth, digitálne káblové sondy, sondy Testo Smart a sondy teploty na báze NTC a termočlánkov (typ K ). V ponuke je nových aj 5 digitálnych teplotných sond PT100.

Vždy pripravený na meranie

Pokiaľ je potrebné sondy kalibrovať, je to možné ich odoslať do kalibračného laboratória nezávisle od samotného meracieho prístroja Testo 400, ktorý sa môže naďalej používať s inými sondami, zatiaľ čo vybrané hlavice sond sú odoslané na kalibráciu.

Šetrí čas

Namiesto toho, aby sa užívateľ musel vrátiť po meraní do kancelárie, dokumentáciu úlohy merania je možné dokončiť priamo na mieste u zadávateľa. Správy z merania vrátane nameraných hodnôt a údajov o zákazníkoch je možné pohodlne poslať e-mailom, ale sú tiež uložené v prístroji.

Profesionálne protokoly

Vytvorte správu priamo na mieste merania a doplňte ju obrázkami a komentárom.Priame odosielanie údajovCez WiFi alebo Bluetooth môžete ihneď odoslať výsledky Vášho merania.Môžete si vložiť zákaznícke dáta a meracie miesta do prístroja, alebo do vyhodnocovacieho softvéru testo Data Control. Následne je možné tieto údaje kedykoľvek vyvolať a spravovať.Prehľad menu meraní testo 400 nájdete tu


Testo 400 je univerzálny merací prístroj ktorý umožňuje merať, dokumentovať a analyzovať všetky parametre vnútornej klímy iba jedným prístrojom.

Výhody prístroja:

- múdra podpora cez uložené menu merania a vyhodnotenie meraných hodnôt podľa princípu semaforu - bezchybné merania,
- správa všetkých relevantných údajov o zákazníkoch, vrátane bodov merania, priamo v prístroji - efektívna práca priamo na mieste merania,
- dokončenie a odoslanie nameraných hodnôt s úplnou dokumentáciou, vrátane fotografií, komentárov a vlastného loga priamo z miesta merania - rýchlejšie sa dostanete k ďalšej práci,
- hlavica sond môžu byť vymenené bez nutnosti reštartovať zariadenie,
- kalibrácia sond, ktorá je nezávislá na meracom prístroji.Prospekt testo 400 nájdete tudomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt