testo 324 


Časom sa plynové a vodovodné rozvody prirodzene stávajú netesnými. Podľa smerníc DVGW sa musia kontrolovať všetkých rozvody a ventily pravidelne na overenie spoľahlivosti a tesnosti - a platí to aj pri nových rozvodoch.

S pomocou meracieho prístroja testo 324 možno realizovať kontroly podľa aktuálne platných noriem a menu merania Vás vedie krok-za-krokom, takže realizácia požadovaných skúšok podľa smerníc DVGW je neuveriteľne ľahká. Po niekoľkých kliknutiach, po výbere merania, sa automatický spustí test. Takto ušetríte drahocenný čas na iné aktivity.

Namerané dáta je možné následne rýchlo a pohodlne priradiť a dokumentovať k meraciemu miestu do predtým vytvorenej zložky zákazníkov priamo na mieste merania.

Meranie prevádzkovej schopnosti/meranie tesnosti s testo 324:Výhody testo 324 pri meraní únikov na plynových rozvodoch:

- Jednoduché menu merania, ktoré odpovedá smernici DVGW pracovný list G 600 TRGI
- DVGW certifikované
- Automatické určenie objemu potrubia
- Plnenie rozvodov plynom s pomocou plniaceho zariadenia
- Robustný merací prístroj
- Správa meracích miesta a zákazníkovPríklady použitia testo 324:

Skúšky plynových rozvodov

  Podľa TRGI 2008 G600

  Vďaka vstavanému plniacemu
  zariadeniu v kufri, primeranému
  príslušenstvu a sprievodcovi v
  menu môžete vykonávať krok-za-
  -krokom meranie záťažové, tes-
  nosti a prevádzkovej schopnosti
  rýchlo a pohodlne. Pri teste pre-
  vádzkovej schopnosti môžete
  využiť plnenie plynom, a tak sa
  vyhnete riziku vzniku nebezpeč-
  nej výbušnej zmesi vzduch-plyn.
- Na stiahnutie schéma pripojenia
Skúšky rozvodov pitnej vody

  Podľa DIN EN 806-4,
  ZVSHK pracovný list, DIN 1988-7

  S prístrojom testo 324 možno vykonať   normou predpísaný test tesnosti a   záťažový test. Všetky príslušné časy   výkonu merania podľa DIN EN 806-4,   ZVSHK pracovný list, DIN 1988-7 sú   uložené v meracom prístroji. Sami si   jednoducho môžete definovať dlhodobé   meranie alebo meranie tlaku do 25 barov   so sondou na vysoké tlaky. Meranie   vodovodov ľahko, rýchlo a bezpečne!
- Na stiahnutie schéma pripojenia

Skúška tesnosti a pevnosti na potrubí LPG

  S meracím prístrojom testo 324 môžu
  byť tiež skontrolované potrubia a roz-
  vody LPG (podľa štandardov TRF 2012).
- Na stiahnutie schéma pripojenia

Skúška tesnosti na kanalizačnom potrubí

  Rovnako dokážete premerať tesnosť
  kanalizačných potrubí so vzduchom
  (podľa DIN EN 1610) alebo môžete
  testovať regulátory tlaku plynu a
  obmedzovačov tlaku . Postupy podľa
  skúšobných noriem sú uložené v   meracom prístroji.
- Na stiahnutie schéma pripojenia


Stiahnite si prospekt testo 324.

Článok v časopise Technika 2013: testo 324.

Článok v časopise Plynár, vodár, kúrenár, klimatizácia 2/2013: testo 324.

Viac informácií o testo 324 nájdete na našej webstránke www.testo.sk


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt