testo 324 


Časom sa plynové a vodovodné rozvody prirodzene stávajú netesnými. Podľa smerníc DVGW sa musia kontrolovať všetkých rozvody a ventily pravidelne na overenie spoľahlivosti a tesnosti - a platí to aj pri nových rozvodoch.

S pomocou meracieho prístroja testo 324 viete vykonať záťažové skúšky a skúšky tesnosti presne a jednoducho, ale kľúčovým testom je skúška prevádzkovej schopnosti. V rámci tohto testo dokážete uriť mieru netesnosti za hodinu a určíte použiteľnosť systému. O detailoch výrobku, aktuálnom firmvéri, schémach pripojenia a video aplikácií sa montérom plynových zariadení zo spoločnosti Baral Bath & Heating GmbH kliknite prosím tu.
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt