testo 315-3 


testo 315-3 – Paralelné meranie CO a CO2 v okolitom vzduchu podľa Europskej normy EN 50543Precíznosť - od snímača až po kryt prístroja meranie s veľmi presným elektrochemickým senzorom na CO a nárazuvzdorný infračervený senzor CO2.

Merací prístroj testo 315-3 je state-of-the-art (technika najvyššej úrovne). Je ideálne chránený pred vonkajšími vplyvmi vďaka svojej robustnej konštrukcii a voliteľnému puzdru topSafe. A to nie je všetko. Počas merania, optické a akustické alarmy vám ihneď dajú vedieť, či neboli prekročené nastaviteľné koncové hodnoty.

Vďaka bezdrôtovému prenosu dát cez IrDA alebo Bluetooth môžete prenášať výsledky merania priamo do analyzátora spalín testo 330 alebo ich vytlačiť. Vašich zákazníkov poteší špeciálna služba: výsledky bude teraz mať prezentované priamo na mieste merania. Funkcia automatického vypnutia a Lithium polymérová nabíjateľná batéria zabezpečí, že vďaka svojej dlhej výdrži, môže byť prístroj používaný permamentne a stále je pripravený na meranie.Stiahnite si prospekt testo 315-3.

Prospekt 2: testo 315-3.

Viac informácií o testo 315-3 nájdete na našej webstránke www.testo.sk


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt