testo 150testo 150 - testo Saveris 3


Chcete plnú kontrolu nad všetkými údajmi z merania vo vlastnom prostredí počítača alebo servera?

V takom prípade je náš systém testo 150 - Saveris 3 to, čo potrebujete. Srdcom systému je základná jednotka BASE, ktorá zaisťuje spojenie so softvérom v počítači alebo serveri. testo 150 - Saveris 3 je ideálny tak pre malú spoločnosť s obmedzenými zdrojmi alebo veľkú s vysokými nárokmi na bezpečnosť IT. Softvér je k dispozícii v platnej verzii podľa CFR časť 11, ktorá podporuje GxP.


Bezpečné uloženie nameraných hodnôt

Systém zhromažďuje všetky namerané údaje prostredníctvom rádiových alebo sieťových senzorov ( LAN a WLAN), ktoré komunikujú so základnou jednotkou. Všetky údaje sú tiež uložené vo vnútornej pamäti senzorov, čo poskytuje dvojnásobnú bezpečnosť. V prípade výpadku napájania sa všetky namerané hodnoty uložia do rádiových senzorov a po opätovnom spustení systému sa pošlú ďalej. Ak server (alebo komunikácia s ním) prestane fungovať, všetky namerané údaje z celého systému sa uložia do základne, kým sa problém nevyrieši. Všetky namerané údaje sa ukladajú do SQL databázy, ktorá je súčasťou dodávky Saveris 3. Všetky tieto informácie je možné vyhľadávať a možno ich generovať buď ako automatické denné / týždenné / mesačné hlásenia a / alebo ako osobitné správy pri jednotlivých príležitostiach.

Zaznamenávajte namerané údaje lokálne pomocou bežného počítača alebo vzdialene cez internet

Svoju základňu testo Saveris 3 si môžete objednať aj s modulom GSM a prijímať tak SMS alarmy. Ide o inteligentné riešenie, ktoré vám na vašom webe poskytne viac času. Prekročené limitné hodnoty sú okamžite zaznamenané. testo Saveris 3 sa zmestí do pokročilých prostredí a dá sa nakonfigurovať tak, aby sa pripojil na niekoľko geograficky oddelených miest prostredníctvom internetu a VPN. V skutočne veľkých systémoch Saveris je možné použiť viac základných jednotiek. Systém vyžaduje skromné systémové zdroje / výpočtový výkon, čo znamená, že náklady sa môžu udržiavať nízke. Saveris 3 sa dá dať prečítať aj na diaľku, ale nie je potrebný cloudový účet, ale prostredníctvom webového rozšírenia, ktoré je nainštalované na vašom vlastnom serveri. Oddelenie IT spoločnosti môže nakonfigurovať a samostatne sprístupniť informácie o meraní tým, ktorí ich potrebujú.


testo 150 - testo Saveris 3

testo Saveris 3 je koncept monitorovania, ktorý sa obzvlášť dobre hodí tam, kde sa vyžaduje mimoriadne vysoká bezpečnosť údajov merania. Namerané údaje sú spravované užívateľom lokálne v ich vlastnom softvéri, ktorý je k dispozícii aj vo verzii CFR


Stručný popis systému merania

Srdcom systému testo Saveris 3 je základňová stanica, ktorá dokáže uložiť až 120 miliónov údajov z až 3 000 rôznych kanálov a po prekročení limitných hodnôt vyslať alarmy. K dispozícii je tiež platný softvér CFR, ktorý spracováva všetky zhromažďovanie, vizualizáciu a dokumentáciu nameraných údajov. Užívateľské rozhranie Cockpit poskytuje bezkonkurenčný grafický prehľad celého meracieho systému. Merania sa vykonávajú pomocou záznamníkov údajov v kombinácii s analógovými alebo digitálnymi snímačmi. Prenos nameraných hodnôt do základňovej stanice sa uskutočňuje prostredníctvom rádiových signálov alebo prostredníctvom existujúcich sietí WiFi sieti WLAN alebo pevných sietí LAN.Objavte systém testo 150 - testo Saveris 3:
testo Saveris Base V 3.0

Základňová stanica pre merací systém testo Saveris

Obj. číslo 0572 9320
testo UltraRange Gateway

Brána pre rádiové spojenie


Obj. číslo 0572 9310
testo 150 DIN2

2 vstupy pre analóg. snímače
s konektorom mini-DIN

Obj. číslo 0572 3340testo 150 TUC4

Štyri vstupy pre digitálne snímače s konektorom TUC

Obj. číslo 0572 3320
testo 150 TC4

Štyri vstupy pre termočlánkové senzory

Obj. číslo 0572 3330domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt