VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2011  SEMINÁR VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2011

V dňoch 21. - 22. jún 2011 zorganizovala v krásnom prostredí Vysokých Tatier - Tatranská Lomnica Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava 13. konferenciu so zahraničnou účasťou VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2011 - Systémy vetrania a klimatizácie v budovách s nízkou potrebou energie.

Naša spoločnosť K - TEST, s.r.o. predstavila na konferencii výrobný program testo - prenosné meracie prístroje fyzikálnych veličín. Účastníci sa zoznámili s najnovšími termografickými kamerami testo 876 a testo 882 so zameraním na stavebnú termografiu a ekológiu, analyzátormi spalín a detektormi únikov, endoskopmi a ďalšími meracími prístrojmi.

V rámci odborného programu sme sa prezentovali prednáškou na tému:

TERMOGRAFICKÉ KAMERY TESTO PRI LOKALIZÁCII PRIEPUSTNOSTI V BLOWERDOOR TESTOCH
Prednáška je k dispozícii tu:
Termografické kamery testo pri lokalizácii priepustnosti v blowerdoor testoch.pdf

Prezentáciu z konferencie si vyžiadajte na ktest@iol.sk
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt