PREVÁDZKA TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 22. ročník seminára PREVÁDZKA TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

Dňa 16.06.2011 sa v priestoroch Stredná odborná škola, Bôrik - Žilina uskutočnil 22. ročník seminára Energetikov, revíznych technikov a pracovníkov zodpovedných za prevádzku tlakových a plynových zariadení a podnikateľských subjektov v tepelnej energetike.

Seminár organizovala spoločnosť KOVOSP a Spolok odborníkov tlakových zariadení v Slovenskej republike.

Organizátor pripravil pre účastníkov zaujímavý program a prednášky zabezpečili lektori zo 7 organizácii. Počas seminára sa prezentovalo aj niekoľko firiem.

Naša spoločnosť K - TEST, s.r.o. predstavila na seminári výrobný program testo - prenosné meracie prístroje fyzikálnych veličín. Účastníci sa zoznámili s najnovšími termografickými kamerami testo 876 a testo 882 so zameraním na priemyselnú termografiu, analyzátormi spalín a detektormi únikov, endoskopmi a ďalšími meracími prístrojmi.
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt