LIMITY ÚNIKOV, TEPELNÉ ČERPADLÁ, ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ 2011  7. servisná konferencia zameraná na preventívny servis, nové technológie, komponenty, ovládanie
LIMITY ÚNIKOV, TEPELNÉ ČERPADLÁ, ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ 2011


Miesto a čas konania: Hotel ATRIUM, Nový Smokovec, 18-19.10. 2011

V dňoch 18-19.10. 2011 sa naša spoločnosť zúčastnila na 7. sevisnej konferencii v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Účastníkov konferencie sme oboznámili s novými produktami firmy Testo AG, ako napríklad výkonný robustný analyzátor chladenia testo 570, alebo termografické kamery na kontrolu chladiacich okruhov a tepelných čerpadiel.


Naše prednášky sú k dispozícii na stiahnutie tu:
Nové možnosti analyzátora chladenia pre energetickú efektívnosť TČ2.pdf
Termografia chladiacich okruhov a tepelných čerpadiel.pdf
Nový robustný analyzátor chladenia testo 570.pdf

Prezentáciu z konferencie si vyžiadajte na ktest@iol.sk
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt