SEFU 2011 Stredoeurópske fórum údržby 2011

V dňoch 31.5.-1.6.2011 sa v priestoroch hotela Patria vo Vysokých Tatrách uskutočnil jedenásty ročník medzinárodnej konferencie Stredoeurópske fórum údržby. Konferenciu organizovala Slovenská spoločnos údržby pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Našu spoločnos aktívne zastupoval Ing. Dušan Kisež, CSc., s prezentáciou "Použitie termografickej kamery pri inštalácii a údržbe fotovoltických elektrární".

Tématické okruhy konferencií:

Najlepšia prax a riadenie údržby
Informačné systémy a podpora údržby
Progresívne technológie údržby
Prediktívna údržba a diagnostika
Bezpečnos a špeciálne témy

Sprievodné akcie - semináre a workshopy na témy efektívnos údržby a jej vplyv údržby na kvalitu produktov, TPM, údržba a bezpečnos, benchmarking, riadenie údržby a vplyv na zníženie spotreby energie, diagnostika.


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt