SAVERIS MOBILE Systém zberu údajov testo SAVERIS MOBILE

Od roku 2008, keď Testo AG uviedlo na trh svoj veľmi kvalitný automatizovaný systém zberu údajov testo Saveris zaznamenalo to mimoriadný úspech a množstvo aplikácií v najrozličnejších odvetviach priemyslu. Veľkou prednosťou systemu Testo Saveris je široký sortiment snímačov, centrálna dokumentácia/ archivácia nameraných údajov a vysoká bezpečnosť údajov. Dnes sa tento system rozširuje o aplikácie pri kontrole citlivých produktov počas krátkodobého a dlhodobého transportu. Novinkou je Cockpit jednotka, ktorá sa napája cez mini-USB rozhranie z externého zdroja 12/24 VDC a na palubnú dosku automobilu sa pripája cez teleskopickú gumenú prísavku.Cockpit jednotka má grafický 4 riadkový displej, na ktorom sa nepretržite zobrazuje aktuálna meraná teplota, min./max./a priemerné hodnoty počas transportu. Okrem toho je zobrazovaný aj optický alarm (červená LED) pri prekročení limitných hodnôt. Na obsluhu v menu navigácie sa používajú 4 riadiace tlačidla a tlačidla Start/ Stop na výber predvolenej cesty. V jednotke je integrované rozhranie na tlač nameraných údajov cez IRDA tlačiareň. Displej je podsvietený. Pamäť jednotky umožňuje archívovať
20 000 meraných hodnôt z 8 rádiových sond ( 2 skupiny po 4 sondy) umiestnených v uložnom priestore automobilov. Základňa systému Saveris môže komunikovať cez rádiový prenos až s 50 jednotkami Cockpit súčasne.

Prenos nameraných hodnôt z Cockpit jednotky do základne sa uskutočňuje s periodou 1x za 15 minút priamo alebo sprostredkovane cez jednotku Saveris extender, kotrý sa spája so základňou Saveris bez Ethernet. Saveris extender sa najčastejšie inštaluje na rampách, teda tam kde sa manipuluje s tovarom. System Saveris automatický rozpozná, že nastal kontakt medzi sondami v transportnom vozidle a jednotkou Saveris Extender. Následne sa merané hodnoty prenášajú cez sieť do základne Saveris. Obojsmerný prenos rádiového signalu je možno využiť na aj preprogramovanie plánu cesty vozidla v Cockpit jednotke.

Viac informácií o systéme SAVERIS MOBILE získate na našej internetovej stránke www.testo.sk/saveris


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt