TESTO AG EXPO Sangaj 2010 Testo AG a "Zelené mesto" Freiburg sa zúčastňujú svetovej výstavy EXPO Sanghaj 2010.

Testo AG bude od mája do októbra v kooperácii so "Zeleným mesto" Freiburg (SRN) vystavovať na svetovej výstave EXPO 2010 v Šaghaji. Experti na meracie prístroje z Čierneho lesa budú prezentovať moderné meracie prístroje pre ochranu životného prostredia, na šetrenie energie najmä v oblasti termografie a emisných meraní.

S ambicióznou kontrolou zameranou na ochranu životného prostredia a s politickým a občianskym záväzkom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sa Freiburg premenoval na "Zelené mesto". Pre dosiahnutie tohto cieľa využíva množstvo ekologických, technologických a organizačných riešení. Testo AG je svetovo vedúcou spoločnosťou vo výrobe presnej meracej technológie. Či sa jedná o oblasť priemyselných emisných meraní, stavebnej termografie alebo v aplikáciách vykurovania a vetrania, ponúka Testo high-tech meracie prístroje pre väčšinu požiadaviek. Testo prístroje sú používané celosvetovo ako pracovný nástroj na ochranu životného prostredia. V priebehu Olympijských hier 2008 v Pekingu sa obrátila vláda Čínskej ľudovej republiky s podporou americkej agentúry na ochranu životného prostredia EPA na Testo ako dodávateľa meracích prístrojov najvyššej kvality v ich úsilí na dosiahnutie redukcie emisie spalín, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia v meste Peking.
Obecný úrad ochrany životného prostredia mesta Peking teraz používa prenosný priemyselný analyzátor testo 350 na pravidelné kontroly všetkých spoločnosti - ale najmä elektrárni na tuhé paliva - ktorých činnosť má vplyv na rovnomerné dodávky energie. Vďaka vysoko presným elektrochemickým senzorom s dlhou životnosťou, sú analyzátory spalín testo 350 ideálny partner pre takého merania.

V priebehu Olympijských hier 2008 v Pekingu sa obrátila vláda Čínskej ľudovej republiky s podporou americkej agentúry na ochranu životného prostredia EPA na Testo ako dodávateľa meracích prístrojov najvyššej kvality v ich úsilí na dosiahnutie redukcie emisie spalín, aby sa zlepšila kvalita ovzdušia v meste Peking. Obecný úrad ochrany životného prostredia mesta Peking teraz používa prenosný priemyselný analyzátor testo 350 na pravidelné kontroly všetkých spoločnosti - ale najmä elektrárni na tuhé paliva - ktorých činnosť má vplyv na rovnomerné dodávky energie. Vďaka vysoko presným elektrochemickým senzorom s dlhou životnosťou, sú analyzátory spalín testo 350 ideálny partner pre takého merania. Na výstavisku EXPO 2010 v Šanghaji sa bude mať Testo AG príležitosť prezentovať v programe najlepšieho využitia mestskej zóny (UBPA) s termovíznymi kamerami ako aj s meracími prístrojmi na meranie emisií, v aplikáciách zahŕňajúcich určenie energetickej efektívnosti stavieb ako partner "Zeleného mesta" Freiburg.

Obrázok hore: Termovízne kamery testo 875 a testo 881 s funkciou prelínania obrazu TwinPix v stavebnej termografii

Obrázok vpravo: Prvý deň na výstave v pavilóne Testodomov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt