Sada na meranie pevnych paliv testo 330-2LL Sada na meranie pevných palív pre analyzátory spalín testo 330 - 2LL

Sada testo pre meranie pevných palív Vám umožní určiť strednú hodnotu CO podľa overenej metódy TÜV.

Po doplnení o súpravu pre pevné paliva 0600 9765 je analyzátor testo 330-2LL certfikovaný ako merací prístroj pre určenie strednej hodnoty CO metódou TÜV.Sada chráni analyzátor pred nečistotami a kondenzátom -obzvlášť je vhodná pre vykurovacie sústavy s nadmernou tvorbou kondenzátu. Umožňuje priame určenie limitných hodnôt v priebehu plánovania a pri realizácii nového systému vykurovania.

V priebehu meracej sekvencie - ktorá zaberie približne 15 minút - je vypočítaná stredná hodnota CO a O2, sú znázornené graficky na displeji prístroja a automaticky uložené do pamäti pre ďalšie spracovanie.

domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt