CONECO/RACIOENERGIA 2011

Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA 2011

Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA 2011

Termín: 29.3.-2.4.2011
Miesto: Incheba Expo Bratislava


Od 29. marca do 2. apríla sa v Incheba Expo Bratislava konalo
najkomplexnejšie podujatie so zameraním na stavebníctvo, CONECO/RACIOENERGIA.
Súbežne s ním prebiehali Stavebná mechanizácia - výstava stavebných
strojov a mechanizácie, Climatherm - medzinárodná špecializovaná výstava klimatizácie a vzduchotechniky, Conecoinvest - prezentácia investičných zámerov a Slovrealinvest - veľtrh nehnuteľností. Na už 32. ročníku
veľtrhu sa so svojou ponukou prezentovalo 561 vystavovateľov
z Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovinska, Španielska, Talianska, USA a Slovenska. Oficiálne účasti mali Česká republika a Rakúsko. Expozície na ploche 45 000 m2 si prezrelo
vyše 100 000 návštevníkov.

Päť dní veľtržného podujatia CONECO/RACIOENERGIA bolo naplnených sprievodnými programami pre odbornú i širokú verejnosť. Jedným z nosných podujatí s bezplatným poradenstvom pre návštevníkov, bola Akadémia energetickej úspornosti. Konferencia s medzinárodnou účasťou Teória a konštrukcie pozemných stavieb sa tento rok venovala téme Kvalita a životnosť bytových domov. O alternatívnych materiáloch v stavebníctve sa hovorilo na bloku prednášok a filmov Zelená architektúra a zdravé bývanie. Medzinárodná konferencia s názvom Modulárne stavby a kontajnerová architektúra v meste v 21. storočí za účasti guru modulárnej architektúry prof. Hana Slawika
z Nemecka, ponúkla zaujímavé alternatívy pre bývanie i úžitkové stavby.

Najbližšie sa veľtrh CONECO/RACIOENERGIA bude konať
27. – 31. marca 2012.

Výrobky firmy Testo AG na veľtrhu prezentoval náš obchodný partner - spoločnosť Triangel s.r.o.