Pocket Line - Vreckové profesionálne meracie prístroje
(Pocket-Sized ProfessionalMeasurement Technology)    >> prospekt PDF (1,9 MB)
Meracie prístroje pre vykurovanie, klimatizáciu a ventiláciu

Jednou z posledných inovácii testo je iste celá paleta nových meracích prístrojov pre laboratória a prax série Pocket Line. Nové
meracie prístroje testo Pocket Line sú sú ideálne navrhnuté pre rýchle a spoľahlivé meranie v oblasti vykurovania, ventilácie
a chladenia vzduchu. Malé, ručné prístroje s jednoduchou obsluhou sa vyznačujú praktickým tvarom. Prístroje testo Pocket Line sa dodávajú s elegantným krytom a možno ich pohodlne nosiť v náprsnom vrecku či v nohaviciach alebo v malom puzdre ako mobilný telefón na opasku. Prístroje sú napájané pomocou 2 alkalických batérií AAA.Praktické príslušenstvo prístrojov umožňuje ich ľahké uskladnenie a použitie. Ochranný kryt chráni displej a tlačidlá pred zničením
pri dennom používaní. Všetky prístroje sa dodávajú s kalibračným protokolom a pomocou série Pocket Line možno merať nasledujúce veličiny:

" testo 810: teplota vzduchu a bezdotykové meranie teploty povrchov ( IR )
" testo 610: teplota a vlhkosť vzduchu
" testo 606-1: vlhkosť materiálov
" testo 610-2: vlhkosť materiálov, teplota a vlhkosť vzduchu
" testo 510: diferenčný tlak
" testo 511: absolútny tlak
" testo 460: otáčky
" testo 540: intenzita svetla
" testo 410-1: rýchlosť prúdenia a teplota
" testo 410-2: rýchlosť prúdenia, teplota a vlhkosť vzduchu

Okrem toho boli do série Pocket Line priradené aj osvedčené inovované prístroje testo 905-T1/-T2, testo 605 a testo 405.


testo 810 - Merací prístroj, ktorý umožňuje súčasne merať teplotu vzduchu a bezdotykové meranie povrchovej teploty.

Jeho prednosti:

- IR meranie pomocou 1 bodového laserového lúča s optikou 6:1
- Meranie teploty vzduchu
- Meranie diferenčnej teploty, napr. medzi oknom a okolitým vzduchom
- Funkcia Hold a zobrazenie hodnôt max./min.

Aplikácie:
- porovnanie teploty povrchu na radiátoroch, výustkách vzduchu
alebo na oknách s teplotou v miestnosti

Povrchová teplota
Merací rozsah: -30 to 300 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C
Presnosť: ± 2.0 °C (-30 až + 100 °C ) ± 2% z m.h. (zvyšný rozsah)
Optika: 6:1
Nastaviteľný koeficient emisivity

Teplota vzduchu
Merací rozsah: -10 to 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C
Presnosť: ± 0.5 °C
Prevádzková teplota.: -10 až 50 °C


   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 610 - vlhkomer dreva a stavebných materiálov

Meranie vlhkosti a teploty vzduchu

Jeho prednosti:

- Testo vlhkostný senzor bez dlhodobého dritfu
- Presnosť ±2.5 % r.v. s kalibračným protokolom
- Zahŕňa aj výpočet teploty rosného bodu a mokrú teplotu
- Funkcia HOLD a zobrazenie hodnôt max./min.

Aplikácie:
- rýchle bodové monitorovanie podmienok okolia, napr. v kanceláriách,
skladoch a výrobných halách

Teplota
Merací rozsah: -10 až 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C
Presnosť: ± 0.5 °C

Vlhkosť
Merací rozsah: 0 až100 % r.v., Rozlíšenie: 0.1 % r.v.
Presnosť: ± 2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)
Jednotky: % r.v., mokrá teplota, teplota rosného bodu

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> prospekt 4 PDF
   >> cenník

testo 606-1/2 - Meranie vlhkosti materiálov, vlhkosti a teploty vzduchu

Jeho prednosti:

- Precízne meranie vlhkosti dreva vďaka uloženým charakteristikám pre napr. buk, jedľa, červený smrek, dub, borovica, javor a ďalšie
- Teplota a vlhkosť vzduchu pri monitorovaní počas procesu sušenia
- Charakteristické krivky pre cementový poter, betón, cementová omietka, vápenná omietka, sadra, tehla a ďalšie
- Funkcia Hold
- Funkcia Auto-test

Aplikácie:
- kontrola použiteľnosti dreva
- nájdenie miest so zvýšenou vlhkosťou v stavebných materiáloch ( omietky, maľby)
a pri testo 606-2 aj kontrola podmienok sušenia a uskladnenia

Vlhkosť materiálu
Merací rozsah: 0 až 90%, Rozlíšenie: 0.1
Presnosť: ± 1% (vodivosť)

Vlhkosť vzduchu (len 606-2)
Merací rozsah: 0 až100 % r.v., Rozlíšenie: 0.1 % r.v.
Presnosť: ± 2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)
Jednotky: % r.v., mokrá teplota, teplota rosného bodu

Teplota vzduchu ( len 606-2)
Merací rozsah: -10 až 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C
Presnosť: ± 0.5 °C

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 410-1/-2 - Meranie rýchlosti prúdenia, teploty a vlhkosti

Jeho prednosťou je:

- Integrované meranie pomocou vrtuľovej sondy 40 mm
- Výpočet časovej strednej hodnoty
- Funkcia Hold a zobrazenie hodnôt min./max.
- Výpočet pocitovej teploty pre merania v exteriéri

Aplikácie:
- rýchle bodové meranie prúdenia vzduchu na vevntilátoroch/ventilačných mriežkach
- rýchle posúdenie prúdenia vo ventilácii a klimatizácii

Rýchlosť prúdenia vzduchu
Merací rozsah: 0.4 až 20 m/s, Rozlíšenie: 0.1 m/s
Presnosť: ± (0.2 m/s + 2% z m.h.)
Jednotky: m/s, km/h, fpm, mph, knots, pocitová teplota, °C/°F (windchill), Beaufort

Teplota
Merací rozsah: -10 až 50 °C, Rozlíšenie: 0.1 °C
Presnosť: ± 0.5 °C

Vlhkosť (len testo 410-2)
Merací rozsah: 0 až100 % r.v., Rozlíšenie: 0.1 % r.v.
Presnosť: ± 2.5 % r.v. (5 až 95 % r.v.)
Jednotky: % r.v., mokrá teplota, teplota rosného bodu


   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 510 - Meranie diferenčného tlaku 0 až 100 hPa

Jeho prednosti:

- Možné zobrazenie údajov v Pa v definovanom meracom rozsahu
- Kompenzácia teploty
- Magnet na upevnenie na konštrukciu uvoľňuje ruky
- Meranie rýchlosti prúdenia pomocou Prandtlovej rúrky
- Kompenzácia na hustotu vzduchu

Aplikácie:
- meranie prietoku plynov
- presné meranie komínové ťahu
- meranie prietoku pomocou Prandtlovej rúrky

Tlak
Merací rozsah: 0 až 100 hPa, Rozlíšenie: 0.0 1hPa
Presnosť: ± 0.03 hPa (0 až 0.30 hPa)
±0.05 hPa (0.31 až 1.00 hPa)
± (0.1 hPa +1.5% z m.h.) (1.01 hPa až 100 hPa)
Jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm


   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 511 - Meranie absolútneho tlaku, barometrického tlaku, nadmorskej výšky

Jeho prednosti:

- Presnosť merania absolútneho tlaku ±3 hPa
- Výpočet barometrického tlaku vzduchu
- Meranie barometrickej nadmorskej výšky

Aplikácie:
- meranie absolútneho tlaku na kompenzáciu prietoku pri meraní pomocou Prandtlovej rúrky
- meranie absolútneho tlaku v laboratóriách

Tlak
Merací rozsah: 300 až 1,200 hPa, Rozlíšenie: 0.1 hPa
Presnosť: ± 3.0 hPa
Jednotky: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m, ft


   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

testo 460 - Optický otáčkomer

Jeho prednosti:

- Optické meranie otáčok pomocou LED diódy
- Hodnoty Max./min.

Aplikácie:
- určenie otáčok ventilátora a pohonov počas prevádzky

Otáčky
Merací rozsah: 100 až 29,999 rpm, Rozlíšenie: 0.1 rpm (100 až 999.9 rpm)
1 rpm (1,000 až 29,999 rpm)
Presnosť: ± (0.02 % z m.h.) + 1 digit
Jednotky: rpm, rps

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 540 - Meranie intenzity svetla - luxmeter

Jeho prednosti:

- Senzor je nastavený na spektrálnu citlivosť oka
- Funkcia Hold pre jednoduchšie odčítanie meranej hodnoty
- Hodnoty Max./min.

Aplikácie:
- preverenie intenzity osvetlenia na pracoviskách

Intenzita svetla
Merací rozsah: 0 až 99,999 Lux
Rozlíšenie: 1 Lux (0 až 19,999 Lux) 10 Lux (20,000 až 99,999 Lux)
Presnosť: ± 3% (v porovnaní s referenčným)
Jednotky: Lux, Footcandle

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník

               Prístroje inovovanej série testo 905, 605 a 405 sú mimoriadne obľúbené pre jednoduché odčítanie
               meranej hodnoty vďaka výkyvnému kĺbu.

testo 905-T1 - Ponorný a vpichovací teplomer

Jeho prednosti:

- profesionálny priemyslový senzor (termočlánok typ K)
- rýchla odozva
- meranie teploty - krátkodobo do 500 °C

Teplota
Merací rozsah: -50 ... +350 °C, krátkodobo do +500 °C
Rozlíšenie: 0,1 °C
Presnosť: ±1 °C (-50 ... +99,9 °C) ±1 digit ±1% z nam.h. (zvyšok rozsahu)

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 905-T2 - Teplomer povrchovej teploty

Jeho prednosti:

- meracia hlava s ohybným páskovým termočlánkom pre rýchlejšiu odozvu
- vysoká presnosť vďaky prítlaku senzora na povrch
- meranie teploty krátkodobo do 500 °C

Teplota
Merací rozsah: -50 ... +350 °C, krátkodobo do +500 °C
Rozlišenie: 0,1 °C
Presnosť: ±(1 °C +1% z nam.h.) ±1 digit

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 605 - Meranie vlhkosti a teploty vzduchu

Jeho prednosti:

- ideálny na rýchle meranie vlhkosti a teploty vzduchu, vypočíta aj teplotu rosného bodu
- dlhodobo stabilný senzor vlhkosti
- navrhovaný pre meranie v kanáloch

Vlhkosť a teplota vzduchu
Merací rozsah: +5 ... +95 %rv, 0 ... +50 °C, -20 ... +50 °C td
Rozlíšenie: 0.1 %rv / 0.1 °C
Presnosť: ±3 %rv / ±0.5 °C ±1 digit

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> prospekt 4 PDF
   >> cenník

testo 405 - Presný anemometer na meranie rýchlosti prúdenia a teploty vzduchu

- termický anemometer pre meranie rýchlosti prúdenia vzduchu, objemového prietoku a teploty
- teleskop s dĺžkou až 30 cm
- navrhovaný na meranie v kanáloch

Jeho prednosti:

Rýchlosť prúdení a teplota vzduchu
Termická sonda:
Merací rozsah: 0 ... 10 m/s 0 ... +99 990 m3/h
Rozlíšenie: 0.01 m/s
Presnosť: ±(0,1 m/s + 5% z nam.h.) ±1 digit (0 ... +2 m/s)
±(0,3 m/s + 5% z nam.h.) (zvyšok rozsahu)

Sonda NTC:
Merací rozsah: -20 ... +50 °C Rozlíšenie: 0,1 °C
Presnosť: ±0,5 °C ±1 digit

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> prospekt 3 PDF
   >> cenník