MSV 2011 Medzinárodný strojársky veľtrh 2011

Možno ho zaradiť nielen medzi najvýznamnejšie slovenské veľtrhové podujatia, ale udomácnil sa aj v kalendároch strojárskych veľtrhov v rámci Strednej a Východnej Európy. V tomto roku bolo prihlásených viac ako 430 vystavovateľov a spoluvystavovateľov, ktorí zastupovali ďalších cca 200 firiem. Najpočetnejšie účasti zo zahraničia boli z Českej republiky, Belgicka, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska aj zo zámorských štátov – Japonska, Taiwanu a Číny.Súčasťou veľtrhu bol i odborný sprievodný program zameraný na inovácie, ako motor konkurencieschopnosti, elektrotechniku, kvalitu a spoľahlivosť technických systémov, nové trendy v konštruovaní a tvorbe technickej dokumentácie, novinky vo zváraní a technológiách spájania, poradenstvo pre malé a stredné podniky so zameraním na úspešné a zodpovedné podnikanie, či kooperačné stretnutia odborníkov, orientované na automobilový a strojársky priemysel. Počas veľtrhu boli udelené i ceny veľtrhu, ocenenia Strojársky výrobok roka a výrobky prihlásené do súťaže „Inovatívny čin roka“, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SIEA. Záštitu nad veľtrhovým podujatím prevzal i minister hospodárstva SR.domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt