K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 Prenosné meracie prístroje

Prístroje pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu


Teplota - bezdotykové a dotykové meranie
Overwiev Prehľad teplomerov testo pre aplikácie v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie
mini teplomer vpichovací Lacný a rýchly vpichový teplomer. Merací rozsah -50...+150 /+250 °C. Dodáva sa s dĺžkou stonky 120 alebo 200 mm.
testo 905-T1 Lacný a rýchly vpichový teplomer s výkyvnou hlavicou. Merací rozsah -50...+350 °C/+500 °C. Dodáva sa s dĺžkou stonky 200 mm.
mini teplomer dotykový Lacný dotykový teplomer. Merací rozsah -50..+250 °C. Dodáva sa s dĺžkou stonky 120 mm . Vhodný pre rovné predmety.
testo 905-T2 Lacný a rýchly dotykový teplomer s výkyvnou hlavicou. Merací rozsah -50...+350 °C/+500 °C. Dodáva sa s dĺžkou stonky 150 mm. Vhodný na rovné a nerovné povrchy.
testo 925 Rýchle meranie teploty pre aplikácie vo všetkých oblastiach priemyslu. Merací rozsah: od -50° do 1000°C.
testo 922 Rýchle meranie teploty podobne ako testo 925 na dvoch vstupoch s vyhodnotením diferenčnej teploty.
testo 935 Rýchle merane a obsluha podobná ako u testo 925 s dokumentáciou dvoch teplôt a diferenčnej teploty pomocou IR tlačiarne.
testo 825-T1 Lacný ale veľmi rýchly bezdotykový teplomer (Merací rozsah od -50° do 400°C). V dodávke sú zahrnuté: ochranné puzdro a držiak a opasok.
testo 825-T2 Lacný ale veľmi rýchly bezdotykový teplomer s Iaserovým zameraním meraného miesta. (Merací rozsah od -50° do 400°C). V dodávke sú zahrnuté: ochranné puzdro a držiak a opasok.
testo 825-T3 Lacný veľmi rýchly bezdotykový teplomer kombinovaný s dotykovým snímačom na báze termočlánku typu K ( NiCr-Ni ). (Merací rozsah od -50° do 400°C, +250 °C pre dotykové meranie). V dodávke sú zahrnuté: ochranné puzdro a držiak a opasok.
testo 825-T4 Lacný veľmi rýchly bezdotykový teplomer kombinovaný s dotykovým snímačom na báze termočlánku typu K ( NiCr-Ni ) s Iaserovým zameraním meraného miesta. (Merací rozsah od -50° do 400°C, +250 °C pre dotykové meranie). V dodávke sú zahrnuté: ochranné puzdro a držiak a opasok.
dataloger overwiev Prehľad záznamníkov teploty testo
testo 174 Novinka! Záznamník teploty - 1-kanálový určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah od -30 ... +70 °C. Pamäť na 3 900 meraných hodnôt. ideálny pre monitorovanie teploty v skladoch, zásobníkoch, chladiacich boxoch... Programovanie pomocou PC programu ComSoft 3 Basic. Dodáva sa držiakom na stenu a visiacim zámkom.
testo 575 Novinka! Rýchla IR tlačiareň určená ku záznamníkom tepooty a vlhkosti testo série testo 175/177
testo 580 Novinka! Data kolektor na prenos údajov zo záznamníkov testo 175/177 do PC
testo 175-T1 Novinka! Záznamník teploty - 1-kanálový určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah od -35 ... +70 °C. Pamäť na 7 800 meraných hodnôt
testo 175-T2 Novinka! Záznamník teploty - 2-kanálový určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Bohaté príslušenstvo snímačov na báze NTC. Merací rozsah od -40 ... +120 °C. Pamäť na 16 000 meraných hodnôt
testo 175-T3 Novinka! Záznamník teploty - 2-kanálový určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah od -50 ... +400/+1000 °C. Bohaté príslušenstvo snímačov na báze termočlánkov typu T (Cu-CuNi) alebo K ( NiCr-Ni ) . Pamäť na 16 000 meraných hodnôt
testo 177-T3 Novinka! Záznamník teploty - 4-kanálový - Ix interná teplota, 2 x externá teplota a 1 x kontakt udalosti ( napr. dverný kontakta ) určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah od -40 ... +120 °C. Bohaté príslušenstvo snímačov na báze NTC. Pamäť na 48 000 meraných hodnôt
testo 177-T4 Novinka! Výkonný záznamník teploty - 4-kanálový určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah od -200/-195 ... +400/1000 °C. Bohaté príslušenstvo snímačov na báze termočlánkov typu T (Cu-CuNi) alebo K ( NiCr-Ni ). Pamäť na 48 000 meraných hodnôt.


Vlhkosť
Overview Prehľad vlhkomerov testo pre aplikácie vykurovania, vetrania a klimatizácie.
Know-how Predstavenie kapacitného senzora vlhkosti testo
testo 608 Presný vlhkomer a teplomer s určovaním teploty rosného bodu. Určený na stôl alebi s inštaláciou na stenu do skladov, skleníkov, výrobných priestorov y s výpočtom teploty rosného bodu. Vyhodnocuje a signalizuje aj Max a Min hodnotu počas merania.
testo 606 Vlhkomer dreva a stavebných materiálov. Pracuje na princípe elektrickej vodivosti. Jednoduché použitie s meracím rozsahom 6...44% pre drevo a 0,2...2% pre stavebné materiály
testo 605 Základný vlhkomer a teplomer s výkyvnou hlavicou. Spoľahlivé meranie vlhkosti a teploty s výpočtom teploty rosného bodu.
testo 615 Spoľahlivé meranie vlhkosti a teploty s výpočtom teploty rosného bodu. Vyhodnocuje Max a Min hodnotu počas merania.
testo 625 Merací prístroj s oddeleným snímačom. Spoľahlivé meranie vlhkosti a teploty s výpočtom teploty rosného bodu. Vyhodnocuje Max a Min hodnotu počas merania.
testo 635 Presné meranie vlhkosti a teploty s výpočtom teploty rosného bodu. Umožňuje merať teplotu pomocou externých snímačov teploty a tak porovnať teplotu povrchov s teplotou rosného bodu.
testo 175-H1 Novinka! Záznamník vlhkosti a teploty - elektronický termohydrograf - 2-kanálový bez displeja určený na dlhodobé monitorovanie vlhkosti a teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah 0...100 % r.v. a od -20 ... +70 °C. Pamäť na 3 700 meraných hodnôt
testo 175-H2 Novinka! Záznamník vlhkosti a teploty - elektronický termohydrograf - 2-kanálový s displejom určený na dlhodobé monitorovanie vlhkosti a teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah 0...100 % r.v. a od -20 ... +70 °C. Pamäť na 16 000 meraných hodnôt
testo 177-H1 Novinka! Výkonný záznamník vlhkosti a teploty teploty - 4-kanálový s interným snímačom vlhkosti, tepoty aexterným snímačom teploty, jeden kanál teplota rosného bodu. Určený na dlhodobé monitorovanie teploty počas niekoľkých dní, týždňov alebo mesiacov. Merací rozsah 0...100 % r.v. a od -40 ... +70 °C. Bohaté príslušenstvo snímačov na báze NTC. Pamäť na 48 000 meraných hodnôt.

Rýchlosť prúdenia - anemometre
Overview Prehľad anemometrov testo pre priemyselné aplikácie
testo 405 testo 405 cenovo najvýhodnejší termický anemometer s merací rozsahom (0...10m/s, -20...+50 °C). Umožňuje merať aj prietok v m3/h.
testo 415 testo 415 je lacný a presný termický anemometer s merací rozsahom (0...10m/s, 0...+50 °C)
testo 425 testo 425 je presné termický anemometer s merací rozsahom (0...20 m/s, -20...+70 °C).
testo 435 Testo 435 je univerzálny anemometer. Možno k nemu pripojiť vrtuľové sondy , termické snímače a snímače teploty a dovoľuje merať rýchlosť prúdenia v rozsahu 0,2...40 m/s. Umožňuje jednoducho vypočítať prietok a vytlačiť hodnoty na IR tlačiarni.

Rýchlosť prúdenia - viacfunkčné prístroje
testo 445 testo 445 je merací prístroj patriaci do kategórie VAC, kde s pomocou snímačov všetkých troch technológii merania rýchlosti prúdenia umožňuje merať navyše aj teplotu, relatívnu vlhkosť, teplotu rosného bodu, absolútnu vlhkosť, stupeň vlhkosti, entalpiu ...
testo 400 testo 400 je systémový prístroj s možnosťou merať teplotu, vlhkosť, rýchlosť prúdenia, tlak, CO, CO2, a mnoho ďalších parametrov. Referenčný prístroj pre klimatizáciu a chladenie

Novinka v referenčnej triede viacfunkčných prístrojov

Meria parametre ako sú teplota, vlhkosť, rýchlosť prúdenia, tlak, CO, CO2, otáčky, mV a mA. Rýchle meranie pomocou presných snímačov teploty. Najvyššia presnosť vďaka kalibrácii systému (merací prístroj a snímač)
Kalibračné dáta sú uložené v sonde.

Výpočet všetkých fyzikálnych parametrov vlhkosti z Mollierovho diagramu:
- relatívna vlhkosť (% r.v.)
- teplota rosného bodu, teplota tlakového rosného bodu (tp, tdp)
- absolútna vlhkosť (g/m3)
- merná vlhkosť (g/kg tlakovo kompenzovaná)
- vlhkosť, mokrá teplota, °C a °F
- parciálny tlak vodnej pary v mbar/hPa
- Entalpia kcal/kg

Vlhkostné snímače pre skoro všetky aplikácie Zaručenú dlhodobú stabilitu Najvyššiu presnosť ± 1 % m/s modul, mbar: Možnosť pripojiť všetky dostupné typy konvenčných snímačov Meranie prietoku (m3/h, m3/min, l/s)

Uloženie priemeru meracieho kanála v rozličných miestach merania do pamäte. Ak sa označí miesto merania prístroj ponúkne priemer kanála, ktorý možno použiť na výpočet m3/h.

Meranie barometrického tlaku (absolútny tlak) ako referenčná hodnota alebo hodnota pre korekciu merania s Pitotovou rúrkou. Meranie úrovne turbulencie.
testo 650 testo 650 je systémový prístroj s možnosťou merať teplotu, vlhkosť, CO, CO2, a mnoho ďalších parametrov. Referenčný prístroj pre vlhkosť.
testo 950 testo 950 je referenčný prístroj pre meranie teploty s presnosťou do 0,05 °C!, okrem toho meria tlak, C02, otáčky, prúd a napätie

Tlak
Overview Prehľad tlakomerov pre aplikácie vykurovania, ventilácie a klimatizácie
testo 506 Novinka! Kompaktný tlakomer pre meranie v tlakových systémoch. Robustné a univerzálne diferenčné tlakomery, ktoré merajú v meracom rozsahu 0...10/200 hPa/mbar, 0...10 hPa, 0...500 Pa s veľkou preťažiteľnosťou. Ideálne pre použitie v klimatizácii, pri vykurovaní atď.
testo 511 Novinka! Kompaktný tlakomer pre meranie v tlakových systémoch. Robustné a univerzálne diferenčné tlakomery, ktoré merajú v meracom rozsahu 0...1000 hPa dif. alebo 0...+1100 mbar abs.s veľkou preťažiteľnosťou.
testo 512 Presný a robustný testo 512 je ideálny prístroj pre oblasť ventilácie a klimatizácie vďaka jeho robustnej konštrukcii a jednoduchej obsluhe. Umožňuje súčasne merať tlak a rýchlosť prúdenia.
testo 312-1 Kompaktný tlakomer certifikovaný DVGW pre meranie v tlakových systémoch. Perfektná alternatíva na použitie ručného prístroja pre kontrolu tesnosti plynových rozvodov. Merací rozsah -40/+40...-200/+200 hPa, -40...+600 °C, -100...+100 uA.
testo 312-2 Kompaktný tlakomer certifikovaný DVGW pre meranie v tlakových systémoch. Perfektná alternatíva na použitie ručného prístroja pre kontrolu tesnosti plynových rozvodov. Merací rozsah -40/+40...-200/+200 hPa,
testo 312-3 Kompaktný tlakomer certifikovaný DVGW pre meranie v tlakových systémoch. Perfektná alternatíva na použitie ručného prístroja pre kontrolu tesnosti vodovodných rozvodov. Merací rozsah -300/+300...-6000/+6000 hPa,
test system set testo 312-3 Predstavuje testovaciu súpravu testo 312-3 na kontrolu tesnosti plynových a vodovodných rozvodov
Všetko o chladiacich aplikáciách Prehľad tlakomerov a elektronických ventilových súprav testo pre chladiacu techniku.
testo 551 Veľmi presný tlakomer - vákuometer, robustný pre aplikácie v chladiarenskej technike. Merací rozsah je od 0.00 do 200 hPa/mbar abs.
testo 555-1 Elektronická ventilová súprava s blokom ventilov z mosadze. Dvojica tlakomerov s meracím rozsahom 0...+50 bar na meranie nízkeho a vysokého tlaku chladiacich okruhov.
testo 555-2 Elektronická ventilová súprava s blokom ventilov z nehrdzavejúcej ocele. Dvojica tlakomerov s meracím rozsahom 0...+50 bar na meranie nízkeho a vysokého tlaku chladiacich okruhov.
testo 556-1 Elektronická ventilová súprava s blokom ventilov z mosadze. Dvojica tlakomerov s meracím rozsahom 0...+50 bar na meranie nízkeho a vysokého tlaku chladiacich okruhov. Možnosť merať teplotu pomocou externých snímačov a odčítať históriu chladiaceho okruhu pomocou pamäťového čípu.
testo 556-2 Elektronická ventilová súprava s blokom ventilov z nehrdzavejúcej ocele. Dvojica tlakomerov s meracím rozsahom 0...+50 bar na meranie nízkeho a vysokého tlaku chladiacich okruhov. Možnosť merať teplotu pomocou externých snímačov a odčítať históriu chladiaceho okruhu pomocou pamäťového čípu.
testo 560-1 Elektronická ventilová súprava s blokom ventilov z mosadze. Trojica tlakomerov s meracím rozsahom 1x 0...200 hPa/mbar abs a 2 x 0...+50 bar na meranie nízkeho a vysokého tlaku chladiacich okruhov. Možnosť merať teplotu pomocou externých snímačov a prepojenie na PC.
testo 560-2 Elektronická ventilová súprava s blokom ventilov z nehrdzavejúcej ocele. Trojica tlakomerov s meracím rozsahom 1x 0...200 hPa/mbar abs a 2 x 0...+50 bar na meranie nízkeho a vysokého tlaku chladiacich okruhov. Možnosť merať teplotu pomocou externých snímačov a prepojenie na PC.

Analyzátory spalín
Overview Prehľad analyzátorov pre vykurovanie
testo 305-1 Novinka! testo 305-1 je základný model analyzátora pre plynové horáky.
testo 305-2 Novinka! testo 305-2 je základný model analyzátora pre olejové horáky.
testo 325-2 testo 3252 ponúka jednoduché, presné a použiteľné metódy na meranie a dokumentáciu úrovne v spalinách. Meria O2, teplotu, komínový ťah/tlak, určuje CO2, účinnosť spaľovania, nadbytok vzduchu ...
testo 325-3 testo 3252 ponúka jednoduché, presné a použiteľné metódy na meranie a dokumentáciu úrovne v spalinách. Meria CO, teplotu, komínový ťah/tlak.
testo 325M/XL Novinka! testo 325M/XL sú analyzátory spalín určené pre široký okruh aplikácii . Zaisťujú presné meranie a kontrolu spalín, teploty, teploty okolia, obsahu O2, CO2, CO, komínového ťahu, nadbytku vzduchu a účinnosti spaľovania. Predstavuje štandard pre modernú analýzu spalín s výrazne širokou paletou funkcií a užitočných vlastnosti. V ponuke sú dva modely testo 325M (základ) a testo 325XL (pokročilý).
testo 300M/XL testo 300M/XL sú výkonné analyzátory spalín určené pre široký okruh aplikácii . Zaisťujú presné meranie a kontrolu spalín, teploty, teploty okolia, obsahu O2, CO2, CO a NOx, komínového ťahu, nadbytku vzduchu a účinnosti spaľovania. Predstavuje štandard pre modernú analýzu spalín s výrazne širokou paletou funkcií a užitočných vlastnosti. V ponuke sú dva modely testo 300M (základ) a testo 300XL (pokročilý).
testo 300XXL Novinka! Testo 3090XXL sú najvýkonnejšie analyzátory spalín určené pre univerzálne aplikácie vykurovania a zlučujú presnosť a účinnosť meracích systémov testo 350M/XL s jednoduchou obsluhou a nízkymi nárokmi na údržbu, ktorá je charakteristická pre malé analyzátory. Zaisťujú presné meranie a kontrolu spalín, teploty, teploty okolia, obsahu O2, CO2, CO a NO a NO2, komínového ťahu, nadbytku vzduchu a účinnosti spaľovania. Predstavuje štandard pre modernú analýzu spalín s výrazne širokou paletou funkcií a užitočných vlastnosti.

Kvalita vnútorného prostredia - IAQ
Overview Predstavenie prístrojov na meranie kvality vnútorného prostredia - IAQ( Indoor Air Quality)
testo 316-1 Veľmi citlivý detektor úniku palivových plynov, ako sú metán, propan bután, zemný plyn... Jednoduchá obsluha. Zvuková a optická signalizácia prekročenia limitných hodnôt 200 ppm a 10 000 ppm. Napájanie z 9 V batérie.
testo 317-1 Elektronický detektor úniku spalín. Rýchle a efektívne zistenie netesnosti komína a dymovodov. Optická a zvuková signalizácia úniku spalín.
testo 315-2 Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm.
testo 315-1 Elektronický merací prístroj úniku CO do okolia. Okrem toho meria aj teplotu, ionizačný prúd a diferenčný tlak/ťah. Komplexný nástroj pre nastavovanie kotlov a vykurovacích spotrebičov a spoľahlivá ochrana pred otravou personálu kotolní, inšpektorov... Možnosť nastavenia 3 hraníc signalizácie. Vytlačenie nameraných koncentrácii na IR tlačiareň. Merací rozsah CO: 0...2000 ppm, tlak: +- 40/200 hPa, prúd: +-100 uA, teplota: 0...600 °C.
testo 535 testo 535 je výkonný prístroj na meranie koncentrácie CO2 v okolí. je určený najmä na vyhodnotenie kvality pracovného prostredia v kanceláriách, úradoch... Vhodný na rýchle zistenie kvality vetrania a klimatizácie v moderných budovách. Možnosť vytlačenia výsledkov na IR tlačiareň. Merací rozsah CO2: 0...10 000 ppm

Svetlo, zvuk, endoskopia
testo 318-2 S Novinka! testo 318-1 je endoskop s optickým vlnovodom o dĺžke 457 mm a priemerom vlnovodu 6 mm. Dovoľuje pohodlne sledovať ťažko dostupné miesta. Osvetlenie a kvalitná optika.
testo 318-1 S Novinka! testo 318-1 je endoskop s optickým vlnovodom o dĺžke 914 mm a priemerom vlnovodu 6 mm. Dovoľuje pohodlne sledovať ťažko dostupné miesta. Osvetlenie a kvalitná optika.
testo 318-2 Novinka! testo 318-1 je endoskop s optickým vlnovodom o dĺžke 457 mm a priemerom vlnovodu 10 mm. Dovoľuje pohodlne sledovať ťažko dostupné miesta. Osvetlenie a kvalitná optika.
testo 318-1 Novinka! testo 318-1 je endoskop s optickým vlnovodom o dĺžke 914 mm a priemerom vlnovodu 10 mm. Dovoľuje pohodlne sledovať ťažko dostupné miesta. Osvetlenie a kvalitná optika.
testo 318-6 Novinka! testo 318-1 je endoskop s optickým vlnovodom o dĺžke 1830 mm a priemerom vlnovodu 10 mm. Dovoľuje pohodlne sledovať ťažko dostupné miesta. Osvetlenie a kvalitná optika.
testo 545 Luxmeter testo 545 meria intenzitu osvetlenia. Prístroj má v sebe výpočet priemernej hodnoty, pamäť a dovoľuje definovať miesto merania. Výsledky možno vytlačiť na IR tlačiareň.
testo 816 a 815 – hlukomery triedy 1 a 2 Hlukomery testo 815/816 umožňujú merať presne a lacno hluk.
Základné vlastnosti:
- Odoberateľný mikrofón vylučuje chyby merania
- Číslicové potlačenie šumu dovoľuje presné meranie aj pri nízkych úrovniach hluku
- Kalibrácia pomocou klávesnice

Otáčkomery
testo 465 testo 465 je lacný, bezdotykový optický otáčkomer.
testo 470 Univerzálny otáčkomer testo 470 je schopný merať otáčky bezdotykovo ako aj dotykovo. Ďalej umožňuje merať vzdialenosť a rýchlosť posuvu.
testo 476 Novinka! Mini stroboskopický otáčkomer. Merací rozsah +30..+12 500 ot/min

Services
Kalibračné služby Zoznam kalibračných certifikátov pre prístroje testo
Školenia a tréningy testo ponúka pre klientov v SRN široký okruh seminárov a školení využitia meracích prístrojov.
Objednávky Informácie ku objednávkam prístrojov testo