Kalibracia Kalibrácie prístrojov testo

Pri kalibrácii prístrojov testo Vám ponúkame dve riešenia. Podľa interných kritérií si môžete zvoliť najvhodnejší typ kalibračného certifikátu. 

1. Kalibrácia prístrojov v kalibračnom laboratóriu spoločnosti testo industrial services TIS  Kirchzarten 

Kalibračné laboratórium TIS je akreditované Nemeckou kalibračnou službou DKD ( Deutscher Kalibrier-Dienst ) v súlade s normou DIN EN ISO17025  pre výkon DKD  a ISO kalibračných certifikátov. 

Rozsah kalibračných činnosti TIS je uvedený v nasledujúcom prehľade

Meracie prístroje používané pre zaistenie kvality by mali byť nadviazané na národné normály cez prepojený systém kalibrácií. 

Nadväznosť je najlepšie ilustrovaná na obrázku. Národný normál zavádza najvyššiu presnosť pre určitú meranú veličinu v jednej krajine a podlieha pravidelnému porovnávaniu  s inými národnými normálmi v rozličných krajinách.

 

Aký certifikát, pre ktorú aplikáciu?

Pre normálne testovacie prístroje sa v žiadnej smernici nevyžaduje DAkkS certifikát. Je na užívateľovi aby si vybral typ kalibrácie podľa jeho aplikácie. Aby mohol byť merací prístroj používaný ako referenčný prístroj alebo ako pracovný normál je potrebné aby bol kalibrovaný voči " vyššiemu normálu". Referenčné prístroje alebo pracovné normály sa všeobecne kalibrujú v akreditovaných laboratóriách. 

DAkkS kalibračné certifikáty 

sú najvyššie priemyselné kalibračné štandardy - normály v Nemecku a sú medzinárodne akceptované. Kalibračné prístroje používané pri DAkkS kalibráciách sú nadviazané na národné normály, ktoré v prípade Nemecka opatruje PTB inštitút (Physikalish Technische Bundesanstalt)

DAkkS certifikáty sú ideálne:

- pre pracovné normály - firemné  meradlá používané pri kalibrácii  pracovných/prevádzkových meradiel,

- vo farmaceutickom priemysle,

- v medicínskom priemysle,

- pre testovacie a meracie prístroje používané špecialistami - autorizovanými osobami.  

ISO certifikáty

Už od roku 1987 sa dodržiavanie systému kvality priemyselných spoločnosti certifikuje podľa noriem ISO 9000, atď. a inými smernicami pre dodržiavanie kvality v odvetví. Vo všetkých smerniciach a normách sa vyžaduje zavedenie a preverovanie meracích prístrojov s pravidelnými kalibráciami a kontrolou. 

Vo väčšine prípadov ISO kalibrácie meracích prístrojov sú dostatočné, ak spĺňajú požiadavky rozličných noriem a sú nadviazané na národné normály. Pre takého kalibrácie sa používa označenie ISO certifikáty (ISO je skratka pre International Organization for Standardization) . 

Pracovné/prevádzkové

certifikáty

Pre pravidelné kalibrácie alebo kontrolu meracích materiálov a meracích prístrojov na oddeleniach spoločností sa využívajú pracovné/prevádzkové normály alebo referenčné materiály.

• pracovný normál sa zvyčajne kalibruje voči referenčnému normálu (DAkkS/ISO). 

• pracovný normál, ktorý sa  sa využíva rutinne, aby sa zaistilo, že meradlo vyhovuje, by sa správne mal označovať ako kontrolný normál

 

Cenník kalibrácii v TIS Kirchzarten je možno stiahnuť tu. 

 Cennik Testo2006 - MS Excel  Cenník kalibrácii TIS

K cenám kalibrácií je potrebné pripočítať 30 € bez DPH za balenie, prepravné náklady tam a späť a poistenie zásielky. V prípade dodávky nových prístrojov z testo Lenzkirch sa tieto náklady neuvažujú. 

 

2. Kalibrácia prístrojov v kalibračnom laboratóriu spoločnosti testo, s.r.o. Praha

Spoločnosť testo Praha má vybudované akreditované kalibračné laboratórium č. 2344 v súlade s normou ČSN EN ISO 17025:2005  a akreditáciu dostali od Českého inštitútu  pre akreditácie.

Akreditované certifikáty

testo, s.r.o Praha získalo osvedčenie pre akreditovanú kalibráciu číslicových meradiel teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu a rýchlosti prúdenia vzduchu.  Osvedčenie o akreditácii uvádza rozsahy merania a príslušné BMC.

ISO certifikáty

Okrem toho spoločnosť testo Praha môže vykonávať aj kalibrácie ISO. 

Cenník všetkých kalibrácií testo Praha je možno stiahnuť tu. 

  Cennik Testo2006 - MS Excel  Cenník kalibrácií Testo, s.r.o. Praha

K cenám kalibrácií je potrebné pripočítať 20 € bez DPH za balenie, prepravné náklady tam a späť a poistenie zásielky.
domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt