ELEKTROTEC 2011

ELEKTROTEC 2011

ELEKTROTEC 2011

Termín: 22.2.2011
Miesto: Kultúrno-spoločenské centrum TU Košice

Spoločnosť KIWA, spol. s r.o. a Ing. Pavel Hála Elektro Management dňa 22. februára 2011 v Kultúrno-spoločenskom centre TU Košice usporiadali VII. regionálne stretnutie elektrotechnikov východoslovenského regiónu ELEKTROTEC 2011 - cyklus odborných prednášok a pracovných stretnutí elektrotechnikov, energetikov, projektantov a revíznych technikov elektrických zariadení.

Akcia bola určená predovšetkým pre všetkých revíznych technikov, projektantov, pracovníkov elektroúdržby a pracovníkov KOZP, zodpovedných za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, podnikateľov v odbore elektrotechnika, záujemcov o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve v elektrotechnike.

Seminára sa zúčastnilo asi 100 odborníkov a naša spoločnosť tam prezentovala najnovšie typy termografických kamier testo 876 a testo 882 so zameraním na priemyselnú termografiu. Okrem toho si mohli návštevníci seminára prezrieť bezdotykové teplomery testo 830/845, meracie prístroje testo na detekciu úniku horľavých a toxických plynov, analyzátory spalín, novú generáciu záznamníkov testo 174-175 a testo 176 a mnoho ďalších.domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt